Dagskonferanse for tillitsvalgte i FLT

Hvordan takle rollen som tillitsvalgt i og etter nedbemanningsprosesser

Torsdag 08 september 2016, Folkets Hus Stavanger, Sal 3

Tillitsvalgte har i senere tid vært involvert i flere saker der medlemmer har blitt rammet av nedbemanninger. Dette er situasjoner som ofte oppleves utfordrende og følelsesmessig belastende. FLT er opptatt av å sette tillitsvalgte i best mulig stand til å ivareta medlemmer og seg selv i slike situasjoner. Det arrangeres derfor en dagskonferanse med dette som tema.
Målgruppen er FLT-medlemmer fra Rogaland og Hordaland som har vært, eller kommer til å være involvert i nedbemanningsprosesser eller har interesse for tema. Du trenger ikke være tillitsvalgt for å delta på denne konferansen.

Program

10.00 -10.30 Velkommen og presentasjon

10.30 -11.30 Hva er de viktigste kjørereglene i en omstillingsprosess
v/Cecilie Haram fra Arbeidslivavdelingen i FLT

11.30 -12.00 Lunsj

12.00 -14.00 Normalreaksjoner og mestringsstrategier ved nedbemanning og omstillingsprosesser, og hvordan takle rollen som tillitsvalgt v/psykolog fra Bjørnson Organisasjonspsykologene
bjorson logo-01
Refleksjon i smågrupper og plenum mht dilemma og erfaringer en står eller har stått i.

14.30- 15.00 Felles oppsummering av læringspunkter for veien videre.
Hva blir viktig fokus for tillitsvalgte?

Reiseutgifter dekkes på vanlig måte (billigst mulig). Deltakere oppfordres til å søke arbeidsgiver om fri med lønn for å delta på konferansen. Eventuelt tapt arbeidsfortjeneste dekkes med stipend på 135. pr. time. Noen avdelinger dekker differansen mellom faktisk lønn og stipend etter søknad. 

Påmelding til helga.skjeie@worleyparsons.com senest innen 01.09.2016

Invitasjon og program

 Sommertematur 2016 for seniorgruppen

FLT Seniorgruppe Avd. 22 i Rogaland

Referat fra sommertematuren til Hølland Gård på Ogna og lunsjbuffe på Sirevåg Konferansesenter onsdag 11.mai 2016.

Bussen gikk fra Eiganes og vi dro via Lura og Bryne til Hølland Gård på Ogna. Gården viste seg å være et fantastisk gartneri som lå godt i live imellom fjellene.

høllandgartneri

Vi var 30 medlemmer med på turen og vi fikk en grei mottakelse av eierne av gartneriet Mona og Rune Moi. De hadde i flere år opparbeidet og fornyet gården som hadde 3 forskjellige store drivhus hvor alle plantene ble dyrket frem. Foruten vanlig gårdssalg leverte de planter til flere gartnerier i distriktet.

Moi viste oss rundt i de forskjellige avdelingene og vi fikk godt innblikk i hvilke planter som fantes her. Flere av oss handlet endel planter og det ble trangt om plassen i bussen på veien videre.

Vi kjørte til Sirevåg hvor det ventet en nydelig buffe med tilbehør på Sirevåg Konferansesenter. Denne plassen og maten kan anbefales på det sterkeste.

sirevåg_konf

Gode og mette satte vi kursen tilbake til Stavanger og Eiganes hvor vi takket for en fin sommertematur i nydelig sommervær. Leder Petter Gabrielsen ønsket alle en riktig god sommer og at vi møtes igjen på første møte onsdag 14.09.16. Vi kommer tilbake hvem som blir innleder her.

Karl Børge Larsen
Sekretær

PS: Seniorgruppen kommer snart med egen informasjonsside her på flt22.org

 


FLT på fagkonferanse

FLT har stand på Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering sin Fagkonferanse 2016. Her representert ved leder i avd.22, Helge Stølen Reiestad. Det er cirka 250 deltakere og innholdet på konferansen har så langt vært veldig bra. Helge har vært med på delseminar om AFT-tiltaket og VTA og ser fram til en ny og spennende dag i morgen.

Helge_SR

I denne artikkelen i HMS Magasinet kan du lese mer om Arbeid og Inkludering.

Og du kan se hva Arbeid og Inkludering skriver på sine nettsider.

 

 


Honnør til alle tillitsvalgte

Noen som virkelig fortjener honnør i disse nedbemanningstider, er bedriftenes tillitsvalgte.

Tillitsvalgte skal håndtere det meste, fra fortvilte oppsagte medlemmer til arbeidsgivere under stort press. Tillitsvalgte  håndterer  permitteringer, oppsigelser og forhandlingsmøter, vanskelige samtaler med fortvilte arbeidere, slitsomme forhandlinger med bedriftsledere, møter med medlemmer, fagforeningsforbund, arbeidsgiverforeninger og politikere.

Tillitsvalgte  skal  ha  kunnskap  om  hovedavtaler, arbeidsmiljølov, ferielov osv. De skal håndtere reaksjonen som medlemmer opplever i krisen det er å miste jobben, og de skal sikre at alle berørte blir rettferdig behandlet.

Stå på, dere gjør en kjempejobb!

Helga Skjeie
Tillitsvalgt i Forbundet for Ledelse og Teknikk avd. 22 i Rogaland


1. mai Stavanger 2016

FLT avdeling 22 i Rogaland var godt synlige i 1. maitoget i Stavanger. Mange som deltok til tross for at det var surt og kaldt.

Mette Nord fra Fagforbundet var hovedtaler og holdt en flott tale for dagen og støttet Fellesforbundets medlemmer innenfor hotellene i talen. En av parolene var også Lokale forhandlinger nå, Ei lønn å leve av.

1mai2016_01

IMG_0709

IMG_0710

 Saker og innhold

Vi jobber med å få på plass innhold fra avdelingens gamle nettsider som forsvant når forbundet sentralt fornyet sine egne nettsider. Det ser dessverre ut til å dra litt ut i tid og få dette innholdet oversendt fra forbundet, men vi prøver som best vi kan.

Men det kan jo være andre saker og innhold som dere medlemmer savner eller mener burde finnes her på avdelingssidene og derfor ønsker vi at dere tipser oss, så skal vi se hva vi kan gjøre fra sak til sak.

tipsLønnskonferanse 2016

Scandic-maritim-hotel--haugesund

(c) Scandic Hotels

Lønnskonferanse
Scandic Maritim Hotel Haugesund
08. – 09. April 2016

FLT avdeling 22 i Rogaland har gleden av å invitere til lønnskonferanse.

Konferansen vil ha hovedvekt på innholdet i lønnsparagrafen i overenskomstene, men vil også omhandle forhandlinger, protokollskriving og tvistebehandling. Som vanlig blir det satt av tid til erfaringsutveksling. Veileder blir en fra forbundets Arbeidslivsavdeling.

Konferansen avholdes på Scandic Maritim Hotel Haugesund, og starter fredag kveld kl. 18.00 og avsluttes lørdag kl. 16.00. Det er bestilt overnatting til alle deltakere.

Målgruppen for konferansen er tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Avdelingen har lang tradisjon for å arrangere lønnskonferanser, og erfaringsvis er det mye å lære for alle. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere på tidligere lønnskonferanser.

Styret oppfordrer alle til å delta på en nyttig, lærerik og sosial helg på hotell, helt uten kostnad for den enkelte.

Vel møtt!

Rammeprogram:
Fredag
Kl. 18.00 – 18.15 Åpning, presentasjon
Kl. 18.15 – 20.00 Konferanse
Kl. 20.30 – Middag og sosialt samvær

Lørdag
Kl. 08.00 – 09.00 Frokost
Kl. 09.00 – 10.45 Konferanse
Kl. 10.45 – 11.00 Pause
Kl. 11.00 – 12.30 Konferanse
Kl. 12.30 – 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 – 16.00 Konferanse

Spørsmål kan rettes til studieleder Helga Skjeie, mobiltlf. 975 25 868

Bruk påmeldingskjema eller send epost til helga.skjeie@worleyparsons.com innen 23. mars 2016