Kurs i kompetansekartlegging

FLT AVD. 22 I ROGALAND og AOF Sandnes og Jæren
inviterer til MoTo-kurs i kompetansekartlegging;
til 9 oktober 2016
Quality Airport Hotel Stavanger

Program:

  • Situasjon i bedrift og bransje
  • Behov for kompetanse
  • Klubben og den enkeltes rolle
  • Kompetansekartlegging som metode, kompetanseplan i bedriften
  • Veileder eller rådgiver, verktøy for kompetansekartlegging
  • Utarbeidelse av CV
  • Lov- og avtaleverk

Kurset vil gi deg innsikt og kunnskap om hvordan det kan jobbes med kompetanse i egen bedrift og klubb/fagforening

Kurset er gratis for medlemmer av FLT og andre LO forbund

Full kursinformasjon: http://www.aof.no/sandnes/medlem-og-tillitsvalgt/moto—kompetansekartlegging/218058/kurs

Søknad til MoTo-kurset sendes fra nettsiden til AOF Sandnes og Jæren som vil videresende søknaden til de respektive forbund/avdeling. Hvis søknaden blir innvilget dekker forbundet kursavgiften, opphold, reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. For medlemmer i Fagforbundet er det den lokale fagforeningen som dekker utgifter knyttet til deltakelse.

Påmelding innen 07/09/2016: http://www.aof.no/sandnes/medlem-og-tillitsvalgt/moto—kompetansekartlegging/soknadfagligekurs/218058/form

Denne invitasjonen i PDF format: Kursplakat AOF

MoTo = Medlems og tillitsvalgt opplæring

 

 


Dagskonferanse for tillitsvalgte i FLT

Hvordan takle rollen som tillitsvalgt i og etter nedbemanningsprosesser

Torsdag 08 september 2016, Folkets Hus Stavanger, Sal 3

Tillitsvalgte har i senere tid vært involvert i flere saker der medlemmer har blitt rammet av nedbemanninger. Dette er situasjoner som ofte oppleves utfordrende og følelsesmessig belastende. FLT er opptatt av å sette tillitsvalgte i best mulig stand til å ivareta medlemmer og seg selv i slike situasjoner. Det arrangeres derfor en dagskonferanse med dette som tema.
Målgruppen er FLT-medlemmer fra Rogaland og Hordaland som har vært, eller kommer til å være involvert i nedbemanningsprosesser eller har interesse for tema. Du trenger ikke være tillitsvalgt for å delta på denne konferansen.

Program

10.00 -10.30 Velkommen og presentasjon

10.30 -11.30 Hva er de viktigste kjørereglene i en omstillingsprosess
v/Cecilie Haram fra Arbeidslivavdelingen i FLT

11.30 -12.00 Lunsj

12.00 -14.00 Normalreaksjoner og mestringsstrategier ved nedbemanning og omstillingsprosesser, og hvordan takle rollen som tillitsvalgt v/psykolog fra Bjørnson Organisasjonspsykologene
bjorson logo-01
Refleksjon i smågrupper og plenum mht dilemma og erfaringer en står eller har stått i.

14.30- 15.00 Felles oppsummering av læringspunkter for veien videre.
Hva blir viktig fokus for tillitsvalgte?

Reiseutgifter dekkes på vanlig måte (billigst mulig). Deltakere oppfordres til å søke arbeidsgiver om fri med lønn for å delta på konferansen. Eventuelt tapt arbeidsfortjeneste dekkes med stipend på 135. pr. time. Noen avdelinger dekker differansen mellom faktisk lønn og stipend etter søknad. 

Påmelding til helga.skjeie@worleyparsons.com senest innen 01.09.2016

Invitasjon og program

 Sommertematur 2016 for seniorgruppen

FLT Seniorgruppe Avd. 22 i Rogaland

Referat fra sommertematuren til Hølland Gård på Ogna og lunsjbuffe på Sirevåg Konferansesenter onsdag 11.mai 2016.

Bussen gikk fra Eiganes og vi dro via Lura og Bryne til Hølland Gård på Ogna. Gården viste seg å være et fantastisk gartneri som lå godt i live imellom fjellene.

høllandgartneri

Vi var 30 medlemmer med på turen og vi fikk en grei mottakelse av eierne av gartneriet Mona og Rune Moi. De hadde i flere år opparbeidet og fornyet gården som hadde 3 forskjellige store drivhus hvor alle plantene ble dyrket frem. Foruten vanlig gårdssalg leverte de planter til flere gartnerier i distriktet.

Moi viste oss rundt i de forskjellige avdelingene og vi fikk godt innblikk i hvilke planter som fantes her. Flere av oss handlet endel planter og det ble trangt om plassen i bussen på veien videre.

Vi kjørte til Sirevåg hvor det ventet en nydelig buffe med tilbehør på Sirevåg Konferansesenter. Denne plassen og maten kan anbefales på det sterkeste.

sirevåg_konf

Gode og mette satte vi kursen tilbake til Stavanger og Eiganes hvor vi takket for en fin sommertematur i nydelig sommervær. Leder Petter Gabrielsen ønsket alle en riktig god sommer og at vi møtes igjen på første møte onsdag 14.09.16. Vi kommer tilbake hvem som blir innleder her.

Karl Børge Larsen
Sekretær

PS: Seniorgruppen kommer snart med egen informasjonsside her på flt22.org

 


FLT på fagkonferanse

FLT har stand på Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering sin Fagkonferanse 2016. Her representert ved leder i avd.22, Helge Stølen Reiestad. Det er cirka 250 deltakere og innholdet på konferansen har så langt vært veldig bra. Helge har vært med på delseminar om AFT-tiltaket og VTA og ser fram til en ny og spennende dag i morgen.

Helge_SR

I denne artikkelen i HMS Magasinet kan du lese mer om Arbeid og Inkludering.

Og du kan se hva Arbeid og Inkludering skriver på sine nettsider.

 

 


Honnør til alle tillitsvalgte

Noen som virkelig fortjener honnør i disse nedbemanningstider, er bedriftenes tillitsvalgte.

Tillitsvalgte skal håndtere det meste, fra fortvilte oppsagte medlemmer til arbeidsgivere under stort press. Tillitsvalgte  håndterer  permitteringer, oppsigelser og forhandlingsmøter, vanskelige samtaler med fortvilte arbeidere, slitsomme forhandlinger med bedriftsledere, møter med medlemmer, fagforeningsforbund, arbeidsgiverforeninger og politikere.

Tillitsvalgte  skal  ha  kunnskap  om  hovedavtaler, arbeidsmiljølov, ferielov osv. De skal håndtere reaksjonen som medlemmer opplever i krisen det er å miste jobben, og de skal sikre at alle berørte blir rettferdig behandlet.

Stå på, dere gjør en kjempejobb!

Helga Skjeie
Tillitsvalgt i Forbundet for Ledelse og Teknikk avd. 22 i Rogaland


1. mai Stavanger 2016

FLT avdeling 22 i Rogaland var godt synlige i 1. maitoget i Stavanger. Mange som deltok til tross for at det var surt og kaldt.

Mette Nord fra Fagforbundet var hovedtaler og holdt en flott tale for dagen og støttet Fellesforbundets medlemmer innenfor hotellene i talen. En av parolene var også Lokale forhandlinger nå, Ei lønn å leve av.

1mai2016_01

IMG_0709

IMG_0710

 Saker og innhold

Vi jobber med å få på plass innhold fra avdelingens gamle nettsider som forsvant når forbundet sentralt fornyet sine egne nettsider. Det ser dessverre ut til å dra litt ut i tid og få dette innholdet oversendt fra forbundet, men vi prøver som best vi kan.

Men det kan jo være andre saker og innhold som dere medlemmer savner eller mener burde finnes her på avdelingssidene og derfor ønsker vi at dere tipser oss, så skal vi se hva vi kan gjøre fra sak til sak.

tips