Saker og innhold

Vi jobber med å få på plass innhold fra avdelingens gamle nettsider som forsvant når forbundet sentralt fornyet sine egne nettsider. Det ser dessverre ut til å dra litt ut i tid og få dette innholdet oversendt fra forbundet, men vi prøver som best vi kan.

Men det kan jo være andre saker og innhold som dere medlemmer savner eller mener burde finnes her på avdelingssidene og derfor ønsker vi at dere tipser oss, så skal vi se hva vi kan gjøre fra sak til sak.

tipsLønnskonferanse 2016

Scandic-maritim-hotel--haugesund

(c) Scandic Hotels

Lønnskonferanse
Scandic Maritim Hotel Haugesund
08. – 09. April 2016

FLT avdeling 22 i Rogaland har gleden av å invitere til lønnskonferanse.

Konferansen vil ha hovedvekt på innholdet i lønnsparagrafen i overenskomstene, men vil også omhandle forhandlinger, protokollskriving og tvistebehandling. Som vanlig blir det satt av tid til erfaringsutveksling. Veileder blir en fra forbundets Arbeidslivsavdeling.

Konferansen avholdes på Scandic Maritim Hotel Haugesund, og starter fredag kveld kl. 18.00 og avsluttes lørdag kl. 16.00. Det er bestilt overnatting til alle deltakere.

Målgruppen for konferansen er tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Avdelingen har lang tradisjon for å arrangere lønnskonferanser, og erfaringsvis er det mye å lære for alle. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere på tidligere lønnskonferanser.

Styret oppfordrer alle til å delta på en nyttig, lærerik og sosial helg på hotell, helt uten kostnad for den enkelte.

Vel møtt!

Rammeprogram:
Fredag
Kl. 18.00 – 18.15 Åpning, presentasjon
Kl. 18.15 – 20.00 Konferanse
Kl. 20.30 – Middag og sosialt samvær

Lørdag
Kl. 08.00 – 09.00 Frokost
Kl. 09.00 – 10.45 Konferanse
Kl. 10.45 – 11.00 Pause
Kl. 11.00 – 12.30 Konferanse
Kl. 12.30 – 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 – 16.00 Konferanse

Spørsmål kan rettes til studieleder Helga Skjeie, mobiltlf. 975 25 868

Bruk påmeldingskjema eller send epost til helga.skjeie@worleyparsons.com innen 23. mars 2016