Arkivet

folder-626334_960_720

I arkivet legger vi ut publikasjoner for avdelingen, slik som årsberetninger, årsmøtereferat og andre dokumenter som kan være av interesse.

FLT Kalender 2024

RETNINGSLINJER FOR AVDELINGEN
Retningslinjer for honorar, godtgjørelse, støtte til bedriftsgrupper og gaver i avdelingen. Endringer vedtas av årsmøtet (siste års endringer i rødt).

Retningslinjer for avdeling 22 i Rogaland – 2024

ÅRSBERETNINGER:

Årsberetning 2023
Årsberetning 2022
Årsberetning 2021
Årsberetning 2020
Årsberetning_2019
Årsberetning_2018
Årsberetning_2017
Årsberetning_2016
Årsberetning_2015

Årsberetning_2014
Årsberetning_2013
Årsberetning_2012
Årsberetning_2011
Årsberetning_2010
Årsberetning_2009
Årsberetning_2008
Årsberetning_2007
Årsberetning_2006

ÅRSMØTEPROTOKOLLER:
2024 Årsmøteprotokoll, signert
2023 Årsmøteprotokoll, signert
2022 Årsmøteprotokoll, signert
2021 Årsmøteprotokoll, signert
2020 Årsmøteprotokoll, signert
2019 Årsmøteprotokoll, signert
2018 Årsmøteprotokoll, signert
2017 Årsmøteprotokoll, signert
2016 Årsmøteprotokoll, signert
2015 Årsmøteprotokoll, signert

2014 Årsmøteprotokoll, signert
2013 Årsmøteprotokoll, signert
2012 Årsmøteprotokoll, signert
2011 Årsmøteprotokoll, signert
2010 Årsmøteprotokoll, signert

SANGHEFTE
FLT avd.22 sanghefte (skrives ut dobbeltsidig og brettes til hefte)

INFORMASJONSPLAKAT A4 (SKRIV UT OG HENG OPP)

Informasjonsplakat 2022

JUBILEUMSSKRIFT FOR FLT AVDELING 22 I ROGALAND: 1951-2021

Jubileumshefte FLT avd 22 i Rogaland 70 år