Året 2023

2023 har vært et ganske hektisk år som ble preget av to hovedsaker; prosessen med Industri og Energi og streiken i mellomoppgjøret. I tillegg har avdelingen også bistått medlemmer ute på bedriftene.

Les mer

Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte i IE&FLT avdeling 22 i Rogaland
Årsmøte avholdes
lørdag 16. mars 2024 kl. 16.30
på Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmevegen 1, Sola

Les mer

Nyhetsbrev 2-2023

Nå er vi kjent med resultatet av kommunevalget 2023. Valgdeltakelsen var lav, bare 62,4% av de stemmeberettigede deltok i følge Statistisk Sentralbyrå. Det er et demokratisk problem at de som valgte å sitte hjemme bare var 12% lavere enn de som deltok.

Les mer

Informasjonsmøter FLT-IE

Forbundets ledelse vil i deler av uke 39 og hele uke 43 reise rundt i FLT region vest for å informere om prosessen for mulig sammenslåing med forbundet Industri Energi. Tillitsvalgte fra lokale FLT-avdelinger vil også være til stede på arrangementene.

Les mer

Nyhetsbrev 01-2023

To av årets vakreste eventyr er nå avsluttet. Det første var årets avdelingskonferanse som ble avholdt på Sola Strandhotell fra 10. til 12. mars. Tema for årets konferanse var «Energi og arbeid».

Les mer

STREIK!

Den varslede streiken er et faktum. Dette betyr at medlemmer omfattet av første streikeuttak er i streik fra og med nå. Rent praktisk vil dette i de fleste tilfeller bety at de ikke møter på jobb i morgen tidlig.

Les mer