Verktøykasse

Verktøykasse for tillitsvalgte og medlemmer.

Verktøykassen skal være sted for opplysning og hjelp til våre medlemmer og tillitsvalgte. Et sted hvor du finner mange gode hjelpemidler og pekere til nyttig informasjon.

Tips oss gjerne om innhold som kan passe på denne siden ved å sende en melding til admin[a]flt22.org

FLT – Tillitsvalgtportalen

FLTs verktøykasse for deg som er tillitsvalgt. Her finner du nyttig informasjon og verktøy til bruk i tillitsvalgtarbeidet. Orienter deg om hva som finnes og bruk det du har behov for.

FLT – Medlem og Tillitsvalgt

Her har vi samlet noen av FLT sine dokumenter og tjenester som kan være nyttige å ha lett tilgang til. Det meste av dette er hentet fra tillitsvalgtseksjonen på flt.no hvor du også finner mange gode råd om det å være tillitsvalgt, styrearbeid, møter, møteledelse, protokoller, referat, rekrutteringsarbeid, kurs og konferansearbeid.

Innmeldingsskjema

Last ned papirversjon av innmeldingsskjema her
Innmeldingsskjema i papir. Merk at om det er opprettet overenskomst med bedriften skal del 2. av skjemaet fylles ut før det sendes til FLT.

Endringsskjema FLT
Endingsskjema i papir. Merk at om det er opprettet overenskomst med bedriften skal del 2. av skjemaet fylles ut før det sendes til FLT.

Godkjenning/ endring av overenskomst

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste

Skjema for reiseregning

Bedriftstillitsvalgte – navn og kontaktinformasjon på tillitsvalgte i bedriftsstyret
Skjemaet skal sendes inn ved valg av nytt bedriftsstyre

FLTs Vedtekter 2023-2025 – Rammevedtekter for bedriftsgrupper fra side 17

FLT Prinsipprogram 2023-2025

FLT Industripolitisk plattform

FLT – Arbeidsliv og Avtaler

Flt.no har veldig god oversikt over lover, regler og rettigheter for deg som arbeidstaker på siden sin for arbeidsliv og avtaler. Der finner du også FLT sine avtaler og overenskomster i siste utgave.

Arbeidsliv og Avtaler

ALTINN

Hos altinn er det mye nyttig informasjon om arbeidsforhold og oversikt over forskjellige lover og avtaler.

Arbeidsforhold

På sidene til Arbeidstilsynet finner du informasjon om alt som gjelder lover og regler for arbeidslivet. Merk at dette er minimumskrav og at du gjennom en tariffavtale kan ha andre og bedre avtaler enn det som er regulert av lovverket. Nedenfor har lenket til noen av de viktigste temaene i arbeidslivet:

HMS – Helse, miljø og sikkerhet – Faktaside

Verneombudets oppgaver og rolle – Oversikt

Skriftlig arbeidsavtale – Faktaside

Permittering – Faktaside

Endringsoppsigelse – Faktaside

Oppsigelse – Faktaside

 (Mer innhold vil komme her etter hvert som vi finner flere nyttige steder og informasjon å dele)