Kontingent

KONTINGENTSATSER 2024

 • Alle 100 % pensjonerte eller uføretrygdede medlemmer fritas for all forbunds- og avdelingskontingent, etter søknad og dokumentasjon av pensjonist-/uføretrygdforhold. Dette gjelder også AFP – pensjonister.
 • Medlemmer som har fått godkjent kontingentfritak skal betale forsikringspremie.
 • Ved fylte 75 år fritas pensjonerte medlemmer automatisk for forsikringspremie, men beholder Kollektiv Hjemforsikring, og Grunnforsikring gratis. Kollektiv Reiseforsikring opphører.
 • Medlemmer som er på attføring, rehabilitering, permittert eller delvis pensjonert/ufør, skal betale C – kontingent, pluss forsikringspremie.
 • Medlemmene må selv sende dokumentasjon for kontingentfritak og kontingentreduksjon (ikke avdelingen).
 • Selvstendig næringsdrivende betaler A-kontingent og avdelingskontingent
 • Medlemmenes etterlatte arver ikke lenger medlemmets kollektive innboforsikring. Innboforsikringen kan opprettholdes på individuell basis. LO Favør Grunnforsikring utbetales etterlatte etter at “Melding om dødsfall” er sendt inn sammen med kopi av skifteattest.
 • Studentmedlemmer betaler 250 kroner i halvåret. Dette faktureres to ganger i året.
 • Lærlinger betaler kun forsikringspremie.
 • Elevmedlemmer har gratis medlemskap.
 • Pensjonerte medlemmer betaler kun forsikringspremie. Prisen på LO favør reiseforsikring er aldersdifferensiert for medlemmer over 67 år.

Denne informasjonen i PDF format kan lastes ned her:

Se også FLT.no sin oversikt i
Prisliste for medlemskap i FLT

(Med forbehold om feil)