Kontingent

KONTINGENTSATSER 2019

(Klikk for større bilde)
 • Alle 100 % pensjonerte eller uføretrygdede medlemmer fritas for all forbunds- og avdelingskontingent, etter søknad og dokumentasjon av pensjonist-/uføretrygdforhold. Dette gjelder også AFP – pensjonister.
 • Medlemmer som har fått godkjent kontingentfritak skal betale forsikringspremie.
  Ved fylte 75 år fritas pensjonerte medlemmer automatisk for forsikringspremie, men beholder Kollektiv Hjemforsikring, og Grunnforsikring gratis. Kollektiv Reiseforsikring opphører.
 • Medlemmer som er på attføring, rehabilitering, permittert eller delvis pensjonert/ufør, skal betale C – kontingent, pluss forsikringspremie.
 • Medlemmene må selv sende dokumentasjon for kontingentfritak og kontingentreduksjon (ikke avdelingen).
 • Selvstendig næringsdrivende betaler A-kontingent og avdelingskontingent
 • Medlemmenes etterlatte arver ikke lenger medlemmets kollektive innboforsikring. Innboforsikringen kan opprettholdes på individuell basis. LO Favør Grunnforsikring utbetales etterlatte etter at “Melding om dødsfall” er sendt inn sammen med kopi av skifteattest.
 • Studentmedlemsskap koster kr. 500 pr. år, som forbundet foretar innkreving av.
 • Lærlinger betaler kun forsikringspremie
 • Elevmedlemmer er gratis
 • Pensjonerte medlemmer betaler kun forsikringspremie. Prisen på LO favør reiseforsikring er aldersdifferensiert, og er kr 103,- per måned for medlemmer over 67 år

Denne informasjonen i PDF format kan lastes ned her:
Kontingentoversikt 2019

Se også FLT.no sin oversikt i
Prisliste for medlemskap i FLT

(Med forbehold om feil)