Kontingent

KONTINGENTSATSER FRA JANUAR 2018

(klikk på bilde for større versjon)

– Alle 100 % pensjonerte eller uføretrygdede medlemmer fritas for all forbunds- og avdelingskontingent, etter søknad og dokumentasjon av pensjonist-/uføretrygdforhold. Dette gjelder også AFP – pensjonister.

– Medlemmer som har fått godkjent kontingentfritak skal betale forsikringspremie.

Ved fylte 75 år fritas pensjonerte medlemmer automatisk for forsikringspremie, men beholder Kollektiv Hjemforsikring, og Grunnforsikring gratis. Kollektiv Reiseforsikring opphører.

– Medlemmer som er på attføring, rehabilitering, permittert eller delvis pensjonert/ufør, skal betale C – kontingent, pluss forsikringspremie.

– Medlemmene må selv sende dokumentasjon for kontingentfritak og kontingentreduksjon (ikke avdelingen).

– Medlemmenes etterlatte arver ikke lenger medlemmets kollektive innboforsikring. Innboforsikringen kan opprettholdes på individuell basis. LO Favør Grunnforsikring utbetales etterlatte etter at “Melding om dødsfall” er sendt inn sammen med kopi av skifteattest.

– Studentmedlemsskap koster kr. 500 pr. år, som forbundet foretar innkreving av.

– Selvstendig næringsdrivende betaler A-kontingent og avdelingkontingent

– Pensjonerte medlemmer betaler kun forsikringspremie

– Lærlinger betaler kun forsikringspremie

– Elevmedlemmer er gratis

Denne informasjonen i PDF format kan lastes ned her:
Kontingentoversikt 2018

Se også FLT.no sin oversikt i
Prisliste for medlemskap i FLT

(Med forbehold om feil)