JURIDISK

HELP ADVOKATFORSIKRING

advokatforsikring

Som medlem i FLT har du flere muligheter for juridisk hjelp som privatperson. Dersom du ikke har reservert deg er nok HELP advokatforsikring som du har inkludert i medlemskapet ditt det beste alternativet.

Kort oversikt:

  • Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien.
  • Dekket alle saksomkostninger ved juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken
  • Ved en sak får du ubegrenset advokathjelp til saken er løst. I tillegg får du 15 timer rådgivning i året
  • Tilgang til viktige juridiske kontrakter og dokumenter alle burde ha
  • Juridisk bistand og hjelp til å få slettet ulovlig og krenkende innhold på internett

LO FAVØR ADVOKATBISTAND

advokatbistand

Alternativt kan du bruke LO favør advokatbistand, men det er nok en dyrere tjeneste i de aller fleste tilfeller. Sett deg inn i vilkår og priser før du bruker tjenesten.

Telefon er ikke eneste kontaktalternativ, les mer på LO favør sin side om advokatbistand.


LO ROGALAND – ADVOKATRÅDGIVING

NB! Informasjonen her er ment som en opplysning om tjenester som er tilgjengelige for deg som er medlem i ett LO forbund, men husk at du har HELP advokatforsikring inkludert i FLT-medlemskapet dersom du ikke reserverte deg og at det nok er ett rimeligere alternativ til denne tjenesten.
Om noen av avtalene skulle vise seg å være endret eller ikke er gjeldende lenger setter vi pris på om du gir oss beskjed om dette på epost til admin@flt22.org

LO STAVANGER OG OMEGN

Avtale Advokatfirmaet Rolf Larsen

LO NORD ROGALAND

Om tjenesten og kontaktinformasjon

LO SANDNES OG GJESDAL

Om tjenesten og kontaktinformasjon

LO JÆREN

Om tjenesten og kontaktinformasjon

LO DALANE

Advokathjelp SSS – LO Dalane