Seniorgruppa

Avdelingen har en aktiv pensjonistgruppe som går under navnet Seniorgruppa

Alle pensjonistmedlemmer i avdelingen er hjertelig velkomne og oppfordres herved til å møte opp og delta på våre aktiviteter.

KONTAKTINFORMASJON

Leder: Magne Wiggo Høyland

epost: senior@flt22.org

Telefon: 900 58 312

STYRET 2022 BESTÅR AV:

Magne Wiggo Høyland (Leder)

Rolf Tjosevik (Nestleder/sekretær)

Finn Andersen (Kasserer)

Åse-Mari Frøyen Voll (Styremedlem)

Gunnar Larsen (Styremedlem)