Seniorgruppa

ÅRSMØTE:

onsdag 12. februar kl10:00 Folkets Hus, Stavanger

Avdelingen har en aktiv pensjonistgruppe som går under navnet Seniorgruppa

Alle pensjonistmedlemmer i avdelingen er hjertelig velkomne og oppfordres herved til å møte opp og delta på våre aktiviteter.

KONTAKTINFORMASJON

Leder: Petter Gabrielsen

epost: senior@flt22.org

Telefon: 936 65 655

STYRET 2019 BESTÅR AV:

Petter Gabrielsen (Leder, kasserer)

Magne Wiggo Høyland (Nestleder, sekretær)

Rolf Tjosevik (Styremedlem)

Finn Andersen (Styremedlem)