Medlemsfordeler

HVILKE FORDELER HAR DU SOM MEDLEM AV FLT AVDELING 22 I ROGALAND

Mange av våre medlemmer jobber innenfor bransjer som opplever usikre tider, og står i fare for å bli permittert eller å miste jobben. Vi vil derfor minne om hvilke rettigheter du har som medlem i FLT.  Vi har også tatt med litt informasjon om hvilke rettigheter du har som lærling, student og pensjonist.

Medlemsfordeler

 • Du får innvilget redusert kontingent dersom du er helt- eller delvis permittert. Arbeidsgiver må bekrefte permitteringen ovenfor forbundet sentralt for at kontingenten kan reduseres
 • I tillegg til LOfavør medlemsfordeler har du følgende forsikringer:
  • LOfavør Innboforsikring
  • LOfavør Reiseforsikring
  • LOfavør Grunnforsikring
  • LOfavør Fritidulykkesforsikring
  • Help Advokatforsikring
 • Deltakelse på faglige kurs og konferanser i forbundets regi
 • Medlemsbladet «Ledelse og Teknikk»
 • FLTs kurs «Jobb og Karriere» gir deg tips og hjelp til hvordan du søker jobb
 • Dersom du er underlagt tariffavtale har du mulighet å søke om stipend til etter- og videreutdanning
 • Mulighet for å ta etter- og videreutdanning gjennom FLTs utdanningsselskap Addisco
 • Du kan få innvilget kr. 1.500 i engangsstøtte fra Avdeling 22 i Rogaland ved 100 % permittering. Bekreftelse fra NAV og ditt kontonummer må sendes til avdelingen.

Oppsigelse/oppsagt/arbeidsledig

 • Bistand ved drøftelsesmøte etter AML §15.1 og forhandlingsmøte etter AML §17.3 fra avdeling og arbeidslivsavdelingen til FLT sentralt
 • Du får innvilget redusert kontingent dersom du er helt- eller delvis arbeidssøkende. Forholdet må dokumenteres i form av vedtak fra NAV. Send derfor kopi av vedtak om innvilget dagpenger til forbundet sentralt
 • Er du innvilget redusert kontingent grunnet ovennevnte betaler du C eller D- kontingent (laveste kontingenter)
 • I tillegg til LOfavør medlemsfordeler har du følgende forsikringer:
  • LOfavør Innboforsikring
  • LOfavør Reiseforsikring
  • LOfavør Grunnforsikring
  • LOfavør Fritidulykkesforsikring
  • Help Advokatforsikring
 • Deltakelse på faglige kurs og konferanser i forbundets regi
 • Medlemsbladet «Ledelse og Teknikk»
 • FLTs kurs «Jobb og Karriere» gir deg tips og hjelp til hvordan du søker jobb
 • Dersom du var underlagt tariffavtale, har du i en periode mulighet å søke om stipend til
  etter- og videreutdanning
 • Dersom du var underlagt tariffavtale, har du mulighet for å ta etter- og videreutdanning gjennom FLTs utdanningsselskap Addisco i 2 år etter oppsigelsen

Lærlinger

 • Lærlinger betaler forsikringspremie på kr. 304,00 pr. mnd.

For studenter koster medlemskapet kr. 299 for hele studieperioden

For dette får du:

 • Bokstipend på 6000kr.
 • LOfavør Innboforsikring, med rett til å tegne andre rimelige forsikringer
 • LOfavør fordeler
 • Help-advokatforsikring, med fri hjelp til advokat
 • Juridisk hjelp hvis det oppstår problemer mellom deg og din arbeidsgiver
 • Jobbsøkerkurs og andre kurs i LOs regi

Pensjonist under 75 år

 • Pensjonister under 67 år betaler forsikringspremie på kr. 304,00 pr. mnd.
 • Pensjonister over 67 år betaler utvidet forsikringspremie pga dyrere reiseforsikring.
 • I tillegg til LOfavør medlemsfordeler har du følgende forsikringer:
  • LO Favør Innboforsikring
  • LO Favør Reiseforsikring, gjelder fram til fylte 75 år
  • LO Favør Grunnforsikring
  • LO Favør Fritidsforsikring, gjelder fram til fylte 70 år
  • Help Advokatforsikring, gjelder fram til fylte 75 år
 • Tilbud om å delta i avdelingens pensjonistgruppe

Pensjonist over 75 år

 • Livsvarig kontingentfritak
 • Du opprettholder LO favør Kollektiv Hjem forsikring og LO favør Grunnforsikring
 • Du får tilbud om å beholde reiseforsikringen

Med forbehold om feil

Gå til flt.no og logg inn på ‘min side’ for å se hvilke forsikringer du har, og om du eventuelt har reservert deg mot reise- eller advokatforsikring.

Klikk på lenken nedenfor for flt.no sin oversikt over medlemsfordelene dine i FLT.

flt.no/medlemsfordeler

Får du problemer på jobben vi vil bistå med råd og veiledning underveis. Skulle det bli nødvendig kan vi gå til rettsak for å sikre dine rettigheter. Det koster deg ingenting, og ved å være med i et LO- forbund har du landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljø bak deg.