Medlemsfordeler

HVILKE FORDELER HAR DU SOM MEDLEM AV FLT AVDELING 22 I ROGALAND

Mange av våre medlemmer jobber innenfor bransjer som opplever usikre tider, og står i fare for å bli permittert eller å miste jobben. Vi vil derfor minne om hvilke rettigheter du har som medlem i FLT.  Vi har også tatt med litt informasjon om hvilke rettigheter du har som lærling, student og pensjonist.

Permittering

 • Du får innvilget redusert kontingent dersom du er helt- eller delvis permittert. Arbeidsgiver må bekrefte permitteringen ovenfor forbundet sentralt for at kontingenten kan reduseres
 • I tillegg til LOfavør medlemsfordeler har du følgende forsikringer:
  • LO Favør Kollektiv hjemforsikring
  • LO Favør Kollektiv reiseforsikring
  • LO Favør Grunnforsikring
  • LO Favør Fritidulykkesforsikring
  • Help Advokatforsikring
 • Deltakelse på faglige kurs og konferanser i forbundets regi
 • Medlemsbladet «Ledelse og Teknikk»
 • FLTs kurs «Jobb og Karriere» gir deg tips og hjelp til hvordan du søker jobb
 • Dersom du er underlagt tariffavtale har du mulighet å søke om stipend til etter- og videreutdanning
 • Mulighet for å ta etter- og videreutdanning gjennom FLTs utdanningsselskap Addisco
 • Du kan få innvilget kr. 1.000 i engangsstøtte fra Avdeling 22 i Rogaland ved 100 % permittering. Bekreftelse fra NAV og ditt kontonummer må sendes til avdelingen.

Oppsigelse/oppsagt/arbeidsledig

 • Bistand ved drøftelsesmøte etter AML §15.1 og forhandlingsmøte etter AML §17.3 fra avdeling og arbeidslivsavdelingen til FLT sentralt
 • Du får innvilget redusert kontingent dersom du er helt- eller delvis arbeidssøkende. Forholdet må dokumenteres i form av vedtak fra NAV. Send derfor kopi av vedtak om innvilget dagpenger til forbundet sentralt
 • Er du innvilget redusert kontingent grunnet ovennevnte betaler du C- kontingent (laveste kontingent)
 • I tillegg til LOfavør medlemsfordeler har du følgende forsikringer:
  • LO Favør Kollektiv hjem
  • LO Favør Kollektiv reiseforsikring
  • LO Favør Grunnforsikring
  • LO Favør Fritidulykkesforsikring
  • Help Advokatforsikring
 • Deltakelse på faglige kurs og konferanser i forbundets regi
 • Medlemsbladet «Ledelse og Teknikk»
 • FLTs kurs «Jobb og Karriere» gir deg tips og hjelp til hvordan du søker jobb
 • Dersom du var underlagt tariffavtale har du i en periode mulighet å søke om stipend til etter- og videreutdanning
 • Dersom du var underlagt tariffavtale har du mulighet for å ta etter- og videreutdanning gjennom FLTs utdanningsselskap Addisco i 2 år etter oppsigelsen

Lærlinger

 • Lærlinger betaler forsikringspremie på kr. 269,00 pr. mnd

For studenter koster medlemskapet kr. 250 i halvåret

For dette får du:

 • LO favør Kollektiv hjem på innbo og løsøre, med rett til å tegne andre rimelige forsikringer
 • LO favør Kollektiv reiseforsikring
 • LO favør fordeler
 • Help-advokatforsikring, med fri hjelp til advokat
 • Juridisk hjelp hvis det oppstår problemer mellom deg og din arbeidsgiver
 • Jobbsøkerkurs og andre kurs i LOs regi
 • Medlemsbladet «Ledelse og Teknikk» tilsendt åtte ganger i året

Pensjonist under 75 år

 • Pensjonister under 67 år betaler forsikringspremie på kr. 269,00 pr. mnd
 • Pensjonister over 67 år betaler utvidet forsikringspremie pga dyrere reiseforsikring.
 • I tillegg til LOfavør medlemsfordeler har du følgende forsikringer:
  • LO Favør Kollektiv hjem
  • LO Favør Kollektiv reiseforsikring, gjelder fram til fylte 75 år
  • LO Favør Grunnforsikring
  • LO Favør Fritidsforsikring, gjelder fram til fylte 70 år
  • Help Advokatforsikring, gjelder fram til fylte 75 år
 • Tilbud om å delta i avdelingens pensjonistgruppe

Pensjonist over 75 år

 • Livsvarig kontingentfritak
 • Du opprettholder LO favør Kollektiv Hjem forsikring og LO favør Grunnforsikring

Med forbehold om feil

Gå til flt.no og logg inn på ‘min side’ for å se hvilke forsikringer du har, og om du eventuelt har reservert deg mot reise- eller advokatforsikring.

Klikk på lenken nedenfor for flt.no sin oversikt over medlemsfordelene dine i FLT.

flt.no/medlemsfordeler

Får du problemer på jobben vi vil bistå med råd og veiledning underveis. Skulle det bli nødvendig kan vi gå til rettsak for å sikre dine rettigheter. Det koster deg ingenting, og ved å være med i et LO- forbund har du landets største og mest kompetente arbeidsrettslige miljø bak deg.