70 års jubileumsskrift

En hilsen til medlemmene i FLT avdeling 22, og andre interesserte, opprinnelig laget i forbindelse med avdelingen sitt 50 års jubileum og utvidet for FLT avd.22 i Rogaland med tekst og bilder i forbindelse med 70 års jubileet i 2021.
Heftet gir et lite overblikk over foreningens fortid, og et lite innblikk i hva som har vært gjennom årene.
Den delen av skrivet som er fra 2001 er utarbeidet av Svein Tinnesand og Trygve Tvedt. Morten Tinnesand har stått for den grafiske utformingen.
Utvidelsen i 2021 er ført i pennen av Helge Stølen Reiestad (tekst), Ranveig Johansen (dokumentasjon), Jorunn Egeland (korrektur og tekst), Bjørn Nedreaas (korrektur) og Odd Jostein Bondhus (grafisk utforming).