Årsmøteinnkalling

Innkalling til årsmøte i FLT avdeling 22 i Rogaland

Årsmøte avholdes

lørdag 22. august 2020 kl. 15.00

Pga koronakrisen avholdes årsmøtet som Teams møte

(lenke for deltakelse sendes ut separat)

Saksliste

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Frist for innsendelse av forslag til årsmøtet gikk ut 21. februar 2020

PÅMELDING
Vi ber om at alle som ønsker å delta sender oss påmelding med fullt navn og epost til: avd22@flt.no

Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

________________

Årsmøtepapirer blir gjort tilgjengelige elektronisk i god tid.

Forbundet for Ledelse og Teknikk avd.22