Avdelingskonferansen 2021 avlyses.

Pga stor usikkerhet i forbindelse med covid-19 og mulige restriksjoner fra FHI har avdelingsstyret besluttet å avlyse årets konferanse. Planleggingen er vanskelig og usikker i forhold til størrelse, påmeldinger, og bestilling av egnet lokale. En avlysning på et senere tidspunkt ville også påført avdelingen uønskede utgifter og vi fant det derfor best å avlyse nå før vi har gjort noen bindende avtaler. Det er selvfølgelig veldig beklagelig i forhold til det arbeidet som allerede er lagt ned i planlegging og med å skaffe gode forelesere, men vi satser på en skikkelig god og koronafri konferanse i 2022.

Vi planlegger også for at det skal bli avholdt jubilantfest i år, både for fjorårets og dette årets jubilanter. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.

Årsmøte skal avholdes som planlagt lørdag 13. mars. Avhengig av hvordan situasjonen er da kan det bli fysisk møte, Teams møte eller en kombinasjon av de to. Innkalling vil bli sendt ut i god tid.