Avdelingskontingent

Etter et par år med redusert aktivitet pga covid og mindre frikjøp av tillitsvalgte enn tiltenkt er avdelingens økonomi solid. Det ble derfor foreslått av styret og vedtatt på årsmøtet at avdelingskontingenten settes til forbundets minste sats. Det vil si at fra neste år reduseres denne kontingenten for alle medlemskap (A, B, C) med henholdsvis 10-, 5- og 2kr til 40kr/mnd. Det er kanskje ikke mye eller noe som merkes for de aller fleste, men i en tid der alt annet stiger synes vi at 20% prisreduksjon er en hyggelig nyhet på tampen av året.