AVLYSNINGER

I tråd med forbundets anbefaling i forbindelse med Koronaviruset er avdelingens arrangementer kommende helg nå avlyst.

AVLYSNING GJELDER: AVDELINGSKONFERANSEN, ÅRSMØTET og JUBILANTFESTEN.

Nytt fra forbundet:
KORONAVIRUS: FLT avlyser alle arrangementer

FLTs ledelse har besluttet å utsette eller avlyse arrangementer som er planlagt frem til sommeren. Dette inkluderer årsmøter i regionene.

Anbefaler at avdelingene avlyser

Etter en helhetlig vurdering med utgangspunkt i råd fra helsemyndighetene, har forbundet sentralt besluttet å avlyse alle kurs og konferanser frem til sommeren. Dette gjelder også årsmøter i regionene.

Vi oppfordrer også alle avdelingene til å utsette eller avlyse sine konferanser. Og bemerker at dette er en beslutning de selv tar.
Det er også innført jobbreiseforbud for FLTs ansatte, noe som betyr at FLT ikke vil stille med veiledere til kurs.