Bedriftsbesøk og rekruttering i Sør Rogaland

I uke 2/2019 var regionrådgiver vest Lisa Nordlund og Anne Egaas fra organisasjons avdelingen sentralt, på en rekrutteringsrunde rundt i Sør Rogaland. Vi besøkte medlemsbedrifter hvor vi hadde møter med medlemmer og potensielle nye medlemmer, og vi hadde møter med bedriftsklubbstyrene.

I samarbeid med avdeling 22 arrangerte vi kveldsmøter for medlemmer og nye medlemmer fire kvelder.

Vi hadde et møte med Fellesforbundet avd 25 hvor vi ble enige om å inngå et samarbeidsprosjekt for rekruttering på Hotell i Stavanger.

Vi besøkte i alt 11 bedrifter

 • GMC i Stavanger
 • GE Oil & Gas avd Dusavik
 • Øglænd system AS på Klepp
 • Tine As sentrallager på Klepp
 • AKS arbeidskompetanse og service i Egersund
 • Titania i Sokndal
 • NorDan på Moi
 • Ewos i Dirdal
 • Aquamarine på Jørpeland
 • Stavanger Steel på Jørpeland
 • Allservice i Stavanger

Vi hadde fire kveldsmøter rundt omkring Sør Rogaland

 • Folkets hus Stavanger – mandag kveld
 • LO Jæren på Bryne – tirsdag kveld
 • LO-Dalane på Helleland – onsdag kveld
 • Folkets hus Sandnes – torsdag kveld

Det var en stor opplevelse å treffe alle disse fine og engasjerte FLT medlemmene, og kjempemorsomt å bli bedre kjent med de ulike arbeidsplassene til FLT-medlemmene våre.

På møtene snakket vi om FLT’s organisasjon, kurs og konferanser, forsikringer, LO favør, etter- og videreutdanning og Addisco.

Vi la også stor vekt på å fortelle om viktigheten av å ha tillitsvalgte på arbeidsplassen.

I møte med de tillitsvalgte snakket vi om det å arrangere årsmøte, og at regionrådgiveren ved behov kunne hjelpe til med å få arrangere årsmøter.

Det ble også snakket om utfordringer som er knyttet til tillitsvalgtrollen og hvordan rekruttere nye tillitsvalgte.

Vi undersøkte vervepotensiale i bedriftene vi besøkte. Og sammen med tillitsvalgte og medlemmer diskuterte vi måter som kan promotere og synliggjøre FLT bedre på den enkelte arbeidsplassen, for lettere å kunne verve nye medlemmer.

På kveldsmøtene snakket vi mye om det samme, litt avhengig av hvem det var som kom. Vi hadde veldig fokus på at dette ikke skulle være en forelesning om FLT, men at det var like viktig at vi lyttet til medlemmene og tok med oss tilbake de tingen som var viktig for dem.

Vi brukte også anledningen til å snakke om de forskjellige fordelene som ligger i medlemskapet.

FLT-appen og LO-favør-appen ble både fortalt om og det ble gitt hjelp slik at de fremmøtte kunne få laste dem ned.

For meg som regionrådgiver var dette en kjempeanledning til å promotere min jobb og hva jeg kan tilby medlemmene i min region. Jeg opplyste om at det er fullt mulig å invitere meg på besøk, enten det er en medlemskveld, medlemsmøte eller årsmøte. Jeg hadde laget en enkel trykksak med lokal, regional og sentral informasjon om FLT, som vi delte ut på møtene.

Leder i avdeling 22 i Rogaland, Helge S. Reiestad, deltok på alle fire medlemskveldene. Han benyttet anledningene til å fortelle om hva avdelingen driver med og hva avdelingen kan hjelpe medlemmene med.  

På turen hadde vi med oss redaktør Astor Larsen og fotograf Tor Berglie, så det vil komme en reportasje i fagbladet.

Dette var en kjempesuksess og det frister absolutt til gjentakelse

– Regionrådgiver, Lisa Nordlund