Dagskonferanse for tillitsvalgte i FLT

Hvordan takle rollen som tillitsvalgt i og etter nedbemanningsprosesser

Torsdag 08 september 2016, Folkets Hus Stavanger, Sal 3

Tillitsvalgte har i senere tid vært involvert i flere saker der medlemmer har blitt rammet av nedbemanninger. Dette er situasjoner som ofte oppleves utfordrende og følelsesmessig belastende. FLT er opptatt av å sette tillitsvalgte i best mulig stand til å ivareta medlemmer og seg selv i slike situasjoner. Det arrangeres derfor en dagskonferanse med dette som tema.
Målgruppen er FLT-medlemmer fra Rogaland og Hordaland som har vært, eller kommer til å være involvert i nedbemanningsprosesser eller har interesse for tema. Du trenger ikke være tillitsvalgt for å delta på denne konferansen.

Program

10.00 -10.30 Velkommen og presentasjon

10.30 -11.30 Hva er de viktigste kjørereglene i en omstillingsprosess
v/Cecilie Haram fra Arbeidslivavdelingen i FLT

11.30 -12.00 Lunsj

12.00 -14.00 Normalreaksjoner og mestringsstrategier ved nedbemanning og omstillingsprosesser, og hvordan takle rollen som tillitsvalgt v/psykolog fra Bjørnson Organisasjonspsykologene
bjorson logo-01
Refleksjon i smågrupper og plenum mht dilemma og erfaringer en står eller har stått i.

14.30- 15.00 Felles oppsummering av læringspunkter for veien videre.
Hva blir viktig fokus for tillitsvalgte?

Reiseutgifter dekkes på vanlig måte (billigst mulig). Deltakere oppfordres til å søke arbeidsgiver om fri med lønn for å delta på konferansen. Eventuelt tapt arbeidsfortjeneste dekkes med stipend på 135. pr. time. Noen avdelinger dekker differansen mellom faktisk lønn og stipend etter søknad. 

Påmelding til helga.skjeie@worleyparsons.com senest innen 01.09.2016

Invitasjon og program