Dagskonferanse for tillitsvalgte/medlemmer i FLT

Stressmestring

Torsdag 23 mars 2017

Folkets Hus Stavanger Sal 3

Som en oppfølging av konferansen i 2016 ønsker vi å arrangere en ny dagskonferansen med tema stressmestring.
I arbeidslivet følger det med en dose stress, både positivt og negativt også for våre tillitsvalgte og medlemmer. Vi ønsker derfor med denne konferansen å tilby opplæring i stressmestrings teknikker.
Bjørnson organisasjonspsykologene vil også denne gang bidra med sin kompetanse på dette området.

bjorson logo-01

Program

12.00 -13.00 Lunsj

13.00 -13.30 Introduksjon og presentasjon

13.30 -14.30 Tillitsvalgt rollen ved nedbemanning, endring og omstilling

14.30 -14.45 Pause

14.45 -15.45 Hva er stress og hva gjør det med oss?

15.45- 16:00 Pause

16.00-16.45 Hva stresser oss?
Stress i arbeidslivet
Langsiktige konsekvenser av stress

16.45- 17.00 Pause

17.00-17.45 Stressmestring
17.45-18.00 Oppsummering og evaluering

Reiseutgifter dekkes på vanlig måte (billigst mulig). Deltakere oppfordres til å søke arbeidsgiver om fri med lønn for å delta på konferansen. Eventuelt tapt arbeidsfortjeneste dekkes med stipend på 135. pr. time. Noen avdelinger dekker differansen mellom faktisk lønn og stipend, etter søknad.

Påmelding til helga.skjeie@worleyparsons.com senest innen 20.03.2017

Invitasjon og program (PDF)