FAGBLADETS REDAKTØR ØNSKER INNSPILL TIL SAKER I FAGBLADET «LEDELSE OG TEKNIKK»

Rundskriv nr. 003/2021

Redaktør for forbundets fagblad vil gjennom dette rundskrivet informere om at han ønsker
innspill fra organisasjonens uteapparat om innhold i «Ledelse og Teknikk».

Saker som kan være av interesse er:
 Aktiviteter
 Bedriftsbesøk
 Enkeltpersoner

Send inn stort og smått, og varsle gjerne på forhånd når noe skal arrangeres. Det er mange gode historier man med hell kan dele fra det lokale FLT. Alt fra helt ferske tillitsvalgte, de som kommer på medlemsmøte for første gang, til ildsjelene som har stått på i årtier. Kort fortalt ønsker han seg info om hva som skjer. Send gjerne et bilde og en kort tekst til Kai Hovden, e-post: Kai.Hovden@lomedia.no