Grunnkurs for tillitsvalgte

Nye tillitsvalgte inviteres til grunnkursets Modul 1 på Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter, 14.-17. september 2017.

Nye tillitsvalgte inviteres til grunnkursets Modul 1 på Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter, 14.-17. september 2017. Kursets overordnede hensikt er å inspirere deg til å fungere i rollen som tillitsvalgt lokalt. Vi stiller ingen krav til forkunnskaper, men det vil være en fordel om du har gjennomført forbundets introduksjonskurs «Ny i FLT».

På det nye grunnkurset Modul 1 lærer du om bl.a.:

 • FLT som organisasjon og FLT sine visjoner og verdier
 • Forbundets formål og virkeområde og avgrensning mot andre LO forbund
 • Forskjellen på å være tillitsvalgt etter HA og vedtektene (vedtekter og HA kap 5)
 • Aktuelt om lover og regler
 • Etablering og drift av bedriftsgrupper og avdelinger
 • Hvordan underlegge nye medlemmer på tariffavtale
 • Tillitsvalgtverktøy på nett
 • Overenskomstenes oppbygging og system, lokale særavtaler, lønnssystemet i overenskomstene osv.
 • Regelverket for drøftelser og fast dialog med bedriften
 • Styringsrett
 • Forhandlingsrett og forhandlingsplikt
 • Forskjellen på en rettstvist og interessetvist
 • Tariffkrav og tariffrevisjoner
 • Møte etter AML § 15.1
 • Protokoller

Meld deg på innen 10. august 2017 på postkasse@flt.no

Kontaktperson: Elisabeth M. Mogård
E-post: elmo@flt.no
Tlf: 917 69 654

Invitasjon til grunnkurset (PDF)

Plakat om grunnkurset (PDF)

Læreplan for grunnkurs for tillitsvalgte (PDF)

Følg arrangementet på Facebook

Hurdalssjøen Hotell og konferansesenter, 14. september kl 16:00 – 17. september kl 16:00

Kilde: https://flt.no/aktiviteter/grunnkurs-for-tillitsvalgte/