Innkalling til årsmøte 2019

i FLT avdeling 22 i Rogaland

Årsmøtet avholdes

lørdag 16. mars 2019 kl. 15.45

Quality Airport Hotel Stavanger (Sola)

Sømmeveien 1, 4055 Sola

Saksliste

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 22. februar 2019

Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet