Innkalling til årsmøte 2020

i FLT avdeling 22 i Rogaland

Årsmøtet avholdes

lørdag 14. mars 2020 kl. 15.30

Scandic Stavanger Forus

Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger

Saksliste

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 21. februar 2020

Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet