Innkalling til årsmøte 2022

Det innkalles herved til årsmøte i

FLT avdeling 22 i Rogaland

Årsmøte avholdes

lørdag 12. mars 2022 kl. 16.00

på Sola Strand Hotell (og på Teams)

Axel Lunds veg 27, Sola

Saksliste

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 17. februar 2022

Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

______________

Påmelding til årsmøte på Teams (innen 8. mars):

https://forms.gle/zD5wnstXABtNMVi16

______________