Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i FLT avdeling 22 i Rogaland

Årsmøte avholdes
lørdag 13. mars 2021 kl. 13.00
på Folkets Hus Stavanger og Microsoft Teams
Løkkeveien 22, 4008 Stavanger/ Microsoft Teams

Vi starter møtet med et kort foredrag av og med LO leder Hans-Christian Gabrielsen som deltar på Teams med foredraget: Hvordan tenker LO at vi skal få industrien i gang etter pandemien.

Saksliste

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 17. februar 2021

Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

OBS! Påmelding nødvendig. Frist: 6. mars

Pga covid-19 og eventuelle restriksjoner ønsker vi å ha en oversikt over antall deltakere i god tid så vi kan planlegge og gjennomføre møtet på en trygg og god måte og ber om at alle som ønsker å delta melder seg på til delta@flt22.org

Send oss ditt navn og epost så skal vi forsøke å finne plass til alle, eventuelt om du bare ønsker å delta på Teams.