Invitasjon til medlemsmøte

FLT avdeling 22 i Rogaland avholder medlemsmøte lørdag 26. mars kl.16:15.

Medlemsmøtet avholdes på Quality Airport Hotel (Sola), og på Teams for de som måtte ønske det.

Bakgrunn for medlemsmøtet er at det skal velges representanter til Landsmøtet 2022, ref. vedtektene:

§ 5  Landsmøtet
5. Melding om tidspunktet for landsmøtet skal sendes avdelingene 12 måneder før det holdes. Foreløpig saksliste sendes samtidig. Valg av representanter, vararepresentanter og behandling av landsmøtets saksliste skal skje på særskilt(e) møte(r). Valg av representanter og vararepresentanter kan ikke finne sted før delegatfordelingen er klar.

Avdelingen er etter delegatfordelingen (rundskriv 2-2022) tildelt 16 delegater som skal velges på medlemsmøtet. Det skal også velges varamedlemmer og landsmøtets saksliste (rundskriv 14-2021) skal behandles.

Styret i avdelingen oppfordrer alle yrkesaktive medlemmer som ønsker å delta på Landsmøtet om å melde sin interesse i forkant på epost til avd22@flt.no så får vi behandlet vår innstilling i god tid til medlemsmøtet.

PÅMELDING FOR TEAMS DELTAKELSE: https://forms.gle/AnTNbeX1Pz4gDCJP6

Påmeldingsfrist 24. mars

Ved spørsmål: Ta kontakt med Odd-Bjørn Sandslett, studieleder FLT avdeling 22 i Rogaland,
epost: studieleder@flt22.org eller på mob: 913 02 104