Konsernkonferanse

Styret i FLT-bedriftsgruppen i Nortura har avholdt konsernkonferanse i Krakow.
Arnstein Aasestrand var veileder, og hovedtema for konferansen var arbeidsfordeling i styret, handlingsplan sett i forhold til prinsipprogrammet, samt litt om forhandlingsteknikk.
Konferansen gav godt faglig og sosialt utbytte, og gjør at styret er enda bedre rustet til å arbeide for medlemmenes beste.

nortura_flt_2016