Kurs i kompetansekartlegging

FLT AVD. 22 I ROGALAND og AOF Sandnes og Jæren
inviterer til MoTo-kurs i kompetansekartlegging;
til 9 oktober 2016
Quality Airport Hotel Stavanger

Program:

  • Situasjon i bedrift og bransje
  • Behov for kompetanse
  • Klubben og den enkeltes rolle
  • Kompetansekartlegging som metode, kompetanseplan i bedriften
  • Veileder eller rådgiver, verktøy for kompetansekartlegging
  • Utarbeidelse av CV
  • Lov- og avtaleverk

Kurset vil gi deg innsikt og kunnskap om hvordan det kan jobbes med kompetanse i egen bedrift og klubb/fagforening

Kurset er gratis for medlemmer av FLT og andre LO forbund

Full kursinformasjon: http://www.aof.no/sandnes/medlem-og-tillitsvalgt/moto—kompetansekartlegging/218058/kurs

Søknad til MoTo-kurset sendes fra nettsiden til AOF Sandnes og Jæren som vil videresende søknaden til de respektive forbund/avdeling. Hvis søknaden blir innvilget dekker forbundet kursavgiften, opphold, reiseutgifter og eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. For medlemmer i Fagforbundet er det den lokale fagforeningen som dekker utgifter knyttet til deltakelse.

Påmelding innen 07/09/2016: http://www.aof.no/sandnes/medlem-og-tillitsvalgt/moto—kompetansekartlegging/soknadfagligekurs/218058/form

Denne invitasjonen i PDF format: Kursplakat AOF

MoTo = Medlems og tillitsvalgt opplæring