Lønnskonferanse 2017

Invitasjon til Lønnskonferanse 21 – 22 april 2017

FLT avdeling 22 i Rogaland har gleden av å invitere til lønnskonferanse.
Konferansen vil ha hovedvekt på innholdet i lønnsparagrafen i overenskomstene, men vil også omhandle forhandlinger, protokollskriving og tvistebehandling. Som vanlig blir det satt av tid til erfaringsutveksling. Veileder blir en fra forbundets Arbeidslivsavdeling.

Konferansen avholdes på Scandic Stavanger Forus, og starter fredag kveld kl. 18.00 og avsluttes lørdag kl. 16.00. Det er bestilt overnatting til alle deltakere.

Målgruppen for konferansen er tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Avdelingen har lang tradisjon for å arrangere lønnskonferanser, og erfaringsvis er det mye å lære for alle. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere på tidligere lønnskonferanser. Treff andre tillitsvalgte/medlemmer og del utfordringer og erfaringer.

Styret oppfordrer alle til å delta på en nyttig, lærerik og sosial helg på hotell, helt uten kostnad for den enkelte.

Rammeprogram:
Fredag
Kl. 18.00 – 18.15 Åpning, presentasjon
Kl. 18.15 – 20.00 Konferanse
Kl. 20.30 – Middag og sosialt samvær

Lørdag
Kl. 08.00 – 09.00 Frokost
Kl. 09.00 – 10.45 Konferanse
Kl. 10.45 – 11.00 Pause
Kl. 11.00 – 12.30 Konferanse
Kl. 12.30 – 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 – 16.00 Konferanse

Konferanse og opphold er gratis. Reiseutgifter dekkes på vanlig måte (billigst mulig).
Skjema for reiseregning
Avdelingen dekker mellomlegget mellom dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og AOF sine utbetalingssatser ved deltakelse på møter og kurs i avdelingens regi.
Skjema for tapt arbeidsfortjeneste

Spørsmål kan rettes til Bjørn Nedreaas, tlf. 91313724
Påmelding på mail til bjorn.nedreaas@hydro.com innen 12.april 2017

Navn:
Bedrift:
Mobiltlf.:
E-postadresse:
Overenskomst:

Invitasjon og Program (PDF)