Nytt fra Addisco

For deg som vil videre…. høstens kursprogram er klart

“Gratis” Universitets- og høgskoleutdanning for FLT-medlemmer med tariffavtale*, se vedlegg.

Nyhet høsten 2019 er kurset Digital forretningsforståelse.

NB! Søknadsfristen er 01. juni. Det er begrenset med plasser.

For mer informasjon om de ulike kurstilbudene og datoer for samlinger se addisco.no (Nb! Nye hjemmesider og søkeportal er tilgjengelig fra fredag 26. 04. kl 12:00)

Håper du sprer dette unike tilbudet til alle medlemmer på din bedrift/avdeling (skriv ut vedlegget og heng det opp på oppslagstavlen).

* Gjelder de som er underlagt tariffavtaler med rettigheter i støtteordningen. Gjelder ikke Hovedtariffavtalen i staten.
Det tas forbehold om endringer og tilstrekkelig antall påmeldinger.

Med vennlig hilsen

– ambassadør for livslang læring

Per Hegli
M: +47 481 52 578
W: addisco.no