Permittert? Husk redusert kontingent.

For medlemmer som er 100 % permitterte reduseres kontingenten til C-kontingent.

For deg som er delvis permittert fastsettes kontingenten etter inntekt + ytelse. Dersom du under permitteringen vil få din samlede inntekt redusert lavere enn kr. 34.337,- pr. mnd, vil kontingenten din reduseres.

Ta kontakt med forbundet (postkasse@flt.no) for å få redusert kontingent. Fint om du oppgir samlet inntekt + ytelse i din henvendelse slik at vi kan få fastsatt kontingenten rett og eventuelt gi bedriften din beskjed om nytt trekkbeløp.