Referat fra årsmøtet til Seniorklubben

Møtet var i Folkets Hus, Stavanger onsdag, 10.03.2021 kl. 10 -11.15. det møtte 15 medlemmer. Det vart ført liste av dei som var på møtet etter reglane frå myndighetene, lista vart levert til Folkets Hus.

Petter Gabrielsen opna møtet og sakslista til møtet vart vedteken.

1.Val av ordstyrer: Petter Gabrielsen vart vald

2. Val av skrivar: Magne Wiggo Høyland vart vald

3. Val av to til å underteikna referatet: Leif Henry Sæthre og Gunnar Larsen vart valde.

4. Årsrapporten vart lesen av skrivaren: 

Årsrapporten  enst. vedteken som gruppas årsrapport for 2020.

5. Regnskap: Finn gjekk gjennom regneskapet,

Behaldning 31.12. 2020: kr. 18 618,28. 

Regnskapet vart enst. vedteken som gruppas rekneskap for 2020.

6. Innkomne forslag: Ingen forslag

7. Val: Alf M. Svensen la fram komiteens forslag.

Leder:                   Magne Wiggo Høyland         ny enst. valg

Nestleder/skrivar:       Rolf Tjosevik                   ny enst. valg

Økonomiansv:           Finn Andersen                  gj. valg

Styremedlem:           Åse-Mari Frøyen Voll           ny enst. valg

Styremedlem:           Gunnar Larsen                 ny enst.  valg

Revisor:                  Børge Larsen                   ny enst.  valg

Valgkomite:              Alf M. Svensen                  gj.valg

                          Leif Henry Sæthre              gj.valg                

Det vart servert rundstykkar og kaffi til møtet.

Etter årsmøtet var det medlemsmøtet der ein kom med forslag til tema og turar for 2021. Eige referat frå dette.