Region Vest, 2020 oppsummert og litt om 2021

Av regionrådgiver Lisa Sabina Nordlund

01.01.21 var vi i 21935 medlemmer. Av disse er det 14952 yrkesaktive medlemmer, 6425 pensjonister og 558 studenter.

 20202021Differanse
Totalt medlemmer2126621935669
Yrkesaktive1443214952520
Pensjonister63036425122
Studenter53155827

Så selv om 2020 ble ett annerledes år så har vi fortsatt å vokse.

I region vest er vi per 01.01.21 5289 medlemmer, fordelt på 3920 yrkesaktive medlemmer, 1313 pensjonister og 56 studenter.

Vi er ikke den største regionen totalt antall medlemmer men vi er den med flest yrkesaktive medlemmer.

 NordMidtVestSørØst
Totalt medlemmer17993396528949885471
Yrkesaktive12412473392033573466
Pensjonister52067413115631858
Studenter382495668147

Avdeling 22 Rogaland er den avdelingen med flest yrkesaktive medlemmer

 Yrkesaktive medlemmer
Rogaland1998
Oslo1884
Hordaland1088
Kongsberg1021
Trondheim784
Sunnhordaland522
Trøndelag Nord521
Telemark447
Innlandet390
Raufoss380

2020

Ble annerledes enn det som var planen fordi Covid 19 stengte ned landet og veldig mange havnet på hjemmekontor og det ble restriksjoner på at man ikke fikk komme inn på bedriftene rundt omkring.

Men har hatt noen runder med bedriftsbesøk før det stengte ned og i de perioden det har vært åpning for det.

Rundturen med politisk ledelse skulle vær gjennomført på våren, men ble utsatt til høsten 2020, da fikk vi oss en tur på 4 dager, måtte avbryte på grunn av nye restriksjoner, men vi fikk muligheten til å treffe flere flotte tillitsvalgte og medlemmer rundt omkring på de dagene vi fikk lov å reise, den ble i Rogaland fordi det var bare der det var åpent nok til å komme ut.

2020

 • Bedriftsbesøk
 • Medlemsverving
 • Medlemspleie
 • Bistand i 15-1 møter
 • Bistand i 17-3 møter
 • Vært med i 17-3 møter som støtte til medlemmene når de i Oslo ikke kunne være med fysisk på møter, på grunn av restriksjoner
 • Seks rundturer hvor det har vært intensivt besøk samlet på få uker for å være litt effektiv og rekke over større deler av regionen uten å bruke så mye tid på å reise frem og tilbake.
 • Vært med på årsmøter i de fleste avdelingene i regionen og bedriftsklubbers sine årsmøter, noen fysisk men de aller fleste har vært på teams.
 • Hatt og vært med på medlemsmøter
 • Bistått avdelinger og klubber ved saker
 • Vært med på alle møter og styremøtene jeg har blitt invitert på med noen få unntak.
 • Fortsatt samarbeidet med lokale tillitsvalgte i Fellesforbundet, Handel og Kontor, Industri og energi og Norsk Arbeidsmann forbund, for å øke organisasjonsgraden i Norge, med felles verving og felles møter.
 • Julekalender på Teams i desember

Jeg har på tross av nedstengning, lokale restriksjoner, restriksjoner i forbundet klart å bistå i alle saker jeg har blitt forespurt, og det er noe jeg kommer til å fortsette å prioritere for jeg mener det er den viktigste oppgaven vi har som ansatt i region, bistå medlemmene når de har behov.

2021 starter jo enda strenger enn vi har hatt det i 2020

Så selv om jeg helst skulle vært rundt og besøkt alle flotte medlemmer og tillitsvalgte i regionen så må jeg som alle andre avfinne meg med at det blir annerledes i år også.

 • Men planlegger medlemsmøter på teams med aktuelle temaer og innledere
 • Informasjon om FLT til nye og mulige medlemmer på teams i den grad man ikke kan dra ut
 • Regionrådgiver møter på Teams – åpent for alle medlemmer invitasjon kommer.

Disse møtene vil ha fokus på medlemstall, verving, medlemspleie, erfaringsoverføring m.m. Dette er ett samarbeid på kryss av regionen og vil skje hver måned. Her er det også mulig å ta opp andre ting som vi kan bli bedre på og lære av hverandre.

Møtene er åpent for alle FLT medlemmer og andre interesserte. Møtedatoer for dette er:

03 februar – 03 mars – 7 april – 5 mai – 02 juni

Om det er noen som ønsker teams møte lokalt på bedrift så ta kontakt, om jeg kan reise ut så gjør jeg det når det er åpent for det, men er også gjerne med på teams.

Jeg kan ha innlegg om de tingene dere interesserer dere for og jeg klan ta med samarbeidspartnere i møtene

 • HELP advokatene stiller med interessante temaer
 • LO favør stiller gjerne med sin portefølje
 • Pensjons seminar

Ser for meg at dette kan være små lunsjmøter eller på tidspunkt som passer dere der ute.