Regionrådgivernes møteplass.

Velkommen til regionrådgivernes møteplass på Teams!

Nå planlegger vi flere møter, og neste møte blir onsdag 3. mars kl. 14-15, deretter første onsdag etter den 1. i hver måned fram til sommeren.

Lenke til møtene på Teams:
3/3: Click here to join the meeting
7/4: Click here to join the meeting
5/5: Click here to join the meeting
2/6: Click here to join the meeting

Møtene er åpne for alle i FLT. Send gjerne informasjonen videre.

Hvis du ønsker en møteinnkalling som legger seg i din kalender, send en epost til undertegnede, og du vil motta kalenderinvitasjon.

Foreløpig program for 3. mars 2021:
Regionrådgiverne presenterer seg
Statistikk for medlemsutvikling v/Leif Roar Mikkelsen
Om rekruttering av tillitsvalgte og opprette bedriftsgruppe v/Anniken Refseth
Nye tariffavtaler med Virke v/Ståle Johannesen
Rekrutteringstips v/Hanne Kluge, tillitsvalgt på AllService AS
Regionrådgivernes rekrutteringskampanje v/Elisabeth M. Mogård

Møteleder: Lisa Nordlund

Hilsen
Lisa, Leif Roar, Anniken, Harald, Ståle og Elisabeth

Regionrådgiverne er ansvarlige for rekruttering og oppsøkende virksomhet i regionene. Regionrådgiverne arbeider nært med FLTs avdelinger, bedriftsgrupper, tillitsvalgte og medlemmer og bidrar til å bygge organisasjonen.