Sentrale kurs i 2021 er som følger:

Mars 2021

Pensjon i privat sektor (Digitalt)
19. mars
Avslutningsmøte digitalt på Teams 13. april kl 1400-1600

Ny i FLT (Digitalt)
20.- 21. mars

Mai 2021

Grunnskolering for nye tillitsvalgte, modul 1 (Digitalt)
8.-9. mai

Juni 2021

Pensjon i privat sektor (Digitalt)
11. juni
Avslutningsmøte digitalt på Teams 25. juni kl 1100-1200

August 2021

Ta ordet – kurs i regionene
21.-22. august

Ny i FLT (Digitalt)
28.-29. august 

Grunnskolering for nye tillitsvalgte, modul 2 (Digitalt)
28.-29. august – For deg som gikk modul 1 i mai.

September 2021

Pensjon i privat sektor (Digitalt)
17. september
Avslutningsmøte digitalt på Teams 1. oktober kl 1100-1300

Ta ordet (Digitalt)
11.-12. september 

Oktober 2021

Ta ordet– kurs i regionene
16. oktober 

Ny i FLT (Digitalt)
30.- 31. oktober

November 2021

Pensjon i privat sektor (Digitalt)
26. november
Avslutningsmøte digitalt på Teams 10. desember kl 1100-1300

Grunnskolering for nye tillitsvalgte, modul 3
26.- 28. november – For deg som har gjennomført modul 1 og 2
For kurssted, se www.flt.no

Ny i FLT – kurs i regionene
27.-28. november

https://kurs.flt.no/