AOF – Fagskole

I februar starter vi opp følgende klasser;

Tverrfaglig Palliativ omsorg, 10 stp, oppstart 04.02.2021, Ipark. Link til informasjon og påmelding

Arbeid med ungdom, 60 stp, oppstart 08.02.2021, Ipark, Ullandhaug. Link til informasjon og påmelding

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, 60 stp, oppstart 15.02.2021, Ipark. Link til informasjon og påmelding

Kroniske sykdommer, 60 stp, oppstart 10.02.2021, Bryne vgs. Link til informasjon og påmelding

Helse, miljø og sikkerhet, 60 stp, oppstart 10.02.2021, Ipark, Ullandhaug. Link til informasjon og påmelding

Vedlagt ligger minibrosjyre og plakat for utdanningene med mer informasjon. Fagskole er høyere yrkesfaglige utdanning for fagarbeidere eller personer med realkompetanse innen fagområdet for utdanningen. Våre utdanninger er offentlig finansiert av Kunnskapsdepartementet via Rogaland fylkeskommune. Det vil si at utdanningen er gratis for våre studenter. Utgifter til litteratur må studenten dekke selv, men en kan søke arbeidsgiver eller fagorganisasjoner om utdanningsstøtte. Studiet er også godkjent av Lånekassen. Undervisningen er lagt opp med tanke på at studentene skal kunne kombinere utdanningen med sitt ordinære arbeid, med en fast kveld per uke fra kl 17.00 – 21.00 + en ekstra kveld pr. måned.

Ved eventuelle spørsmål eller behov for ytterligere informasjon ta kontakt med undertegnede.
Se vedlegg nedenfor.

Ønsker dere en flott førjulstid.

Med vennlig hilsen
AOF Fagskolen

Tonje Kolnes Røinås
Kompetanserådgiver
Tlf. 411 26 296
I-park Stavanger bygg I8, 4. etg.,
Richard Johnsensgt 4, 4021 Stavanger
www.aof-fagskolen.no