FLT deltok på Karrieredagen på Norsk hotellhøgskole

FLT var invitert til å delta på Karrieredagen på Norsk hotellhøgskole.

Både FLT, Fellesforbundet og LO Rogaland var tilstede.

Vi i FLT organiserer Arbeidsledere innen Hotell og Restaurant sektoren.

Det kom mange til standen vår og spurte hva FLT er og kan tilby.

Det var stor interesse for gavematerialet vårt.
Det gikk unna, og det gjorde nedpakkingen veldig lett.

Anne Tysdal Egaas, som for tiden er rådgiver i Forbundet, fikk holde en presentasjon om FLT.


Invitasjon til å delta på:

Onsdag 5. september går Stavanger på Skeivå av stabelen for 20. gang!

På jubileumsåret er temaet  “Familien”

LO er i år stolt hovedsponsor av et innholdsrikt og variert program for alle.

Programmet finner dere her: http://skeiva.no/program.html

LO Rogaland har to arrangementer i egen regi –

Torsdag 6.9. – Sportsbaren på Beverly kl. 18 – 22

Er det “En kjekk kveld med LO”, der vi får musikk og underholdning av Kjell og Tine og duoen Those Guys og en samtale mellom Eirin Sund og Magnhild Meltveit Kleppa og sønnen Håvard Kleppa temaet er “mor og sønn – hva er likeverd?”
https://www.facebook.com/events/277457776417331/

Fredag 7.9. – Fri Bar kl. 18 – 21

Blir det stand up, musikk av og med Jan Rune Holdhus og en samtale mellom Eirin Sund og Ronny Gundersen og Kristen Kildal om temaet “hetero eller homo, samme familieliv”
https://www.facebook.com/events/290169008236234/ – lik, del og inviter!

 


 


Invitasjon til Bransjekonferanse – Hotell- og restaurant

Til alle FLT-medlemmer som jobber i hotell- og restaurantbransjen
FLT avd.4 Oslo / Akershus inviterer til Bransjekonferanse – Hotell- og restaurant.

Dato: 19. – 21. oktober 2018.
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen.

Bli kjent med dine rettigheter, dine medlemsfordeler og ikke minst med andre FLT-ere i din bransje.

For mer info åpne vedlagt informasjonsark under denne linken:
Invitasjon til FLT – Hotell og Restaurant – konferanse

Påmelding via AOF’s nettsider innen 7. september


 


Besøk fra Nordisk Råd hos Jæren Industripartner

Den 21.08.2018 fikk vi besøk av politikere fra venstresiden i Nordisk Råd  på Jæren Industripartner

Det var en god diskusjon rundt hvilke tilbud det var for personer med nedsatt arbeidsevne i de nordiske landene med unntak av Sverige som ikke var representert.

Etter diskusjonene og informasjonsutveksling kan det se ut som de nordiske landene har relativt brukbare tilbud men at det er for lite tiltaksplasser. Danmark og Island forsøker å bruke «ordinære» arbeidsplasser i størst mulig grad og der finansieringsmodellen varierer. De sliter med mye av det samme som vi gjør her i Norge der det er vanskelig å finne nok ordinære virksomheter som har anledning til å inkludere mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Det var et spennende møte.Invitasjon til Lønnskonferanse 13. – 14.april 2018

FLT avdeling 22 i Rogaland har gleden av å invitere til lønnskonferanse.

AVLYST PGA FÅ PÅMELDINGER

Konferansen vil ha hovedvekt på innholdet i lønns-paragrafen i overenskomstene, men vil også omhandle forhandlinger, protokollskriving og tvistebehandling. Som vanlig blir det satt av tid til erfaringsutveksling.
Veileder fra forbundet er Vegard Hansen

Konferansen avholdes Scandic Haugesund, og starter fredag kveld kl. 18.00 og avsluttes lørdag kl. 16.00. Det er bestilt overnatting til alle deltakere.

Målgruppen for konferansen er tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Avdelingen har lang tradisjon for å arrangere lønnskonferanser, og erfaringsvis er det mye å lære for alle. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere på tidligere lønnskonferanser. Treff andre tillitsvalgte/medlemmer og del utfordringer og erfaringer.

Styret oppfordrer alle til å delta på en nyttig, lærerik og sosial helg på hotell, helt uten kostnad for den enkelte.

Last ned: Invitasjon og program til lønnskonferansen 2018

Du melder deg på ved å trykke på det gule feltet på venstre side med teksten “Påmelding Lønnskonferansen 2018”

Ved spørsmål: Ta kontakt med Bjørn Romsbotn, studieleder avdeling 22, tlf. 406 25 502

Reiseregning:
Bruk Skjema for reiseregning PDF for å dokumentere og få refundert dine utgifter.
Fylles ut og signeres, sendes i lag med alle vedlegg til kasserer@flt22.org

 


Invitasjon til Avdelingskonferanse 2018

AVDELINGSKONFERANSE for medlemmer i FLT avdeling 22 i Rogaland 16. – 18. mars 2018

FLT avdeling 22 i Rogaland inviterer alle yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmer til konferanse. Permitterte og arbeidsledige kan også delta.

Årets program er allsidig og spennende med aktuelle tema. Konferansen skal gi oss påfyll og inspirasjon – i tillegg til en avslappende helg på hotell.

Det kreves ingen forhåndskunnskaper for å delta på konferansen.

Konferansen avholdes på Sola Strand Hotell. Forbundet for Ledelse og Teknikk dekker reiseutgifter, hotellopphold og alle måltider ved deltagelse på konferansen. Reise bestilles på billigste måte, hotellopphold er bestilt for alle.

Konferansen begynner kl. 18.00 på fredagen og avsluttes med lunsj søndag. Årsmøtet avholdes lørdag ettermiddag. På lørdagskvelden blir det festmiddag, jubilantmarkering og dans. Jubilanter får egen invitasjon.

Årets konferanse toppes med det beste programmet, og vi oppfordrer alle medlemmer til å delta for faglig oppdatering og hyggelig sosialt samvær. Begrenset antall plasser.

Last ned: Invitasjon, program og presentasjon av foredragsholdere (PDF)

Under konferansehelgen avholdes også årsmøte i avdelingen.
Last ned: Innkalling til årsmøte 2018 (PDF)

Hilsen styret i avdeling 22 i Rogaland


Påmeldingen er avsluttet

Frist for påmelding: 23. februar 2018

Ved spørsmål: Ta kontakt med Helga Skjeie, studieleder avdeling 22, tlf. 975 25 868

Reiseregning:
Bruk Skjema for reiseregning PDF for å dokumentere og få refundert dine utgifter.
Fylles ut og signeres, sendes i lag med alle vedlegg til kasserer@flt22.org

 


 


FLT-appen er her – Ta den i bruk!

Styre i Avdeling 22 i Rogaland oppfordrer alle våre medlemmer til å laste ned og installere FLT sin nye medlems-App.

Klikk på det ikonet nedenfor som passer til din telefon.

Logg inn med ditt medlemsnummer og du er igang.
Medlemsnummeret ditt finner du på medlemskortet.
Trenger du hjelp med ditt medlemsnummer, så må du gjerne kontakte avdelingen på flt22@flt.no

FLT APP gjør det enklere for medlemmer og tillitsvalgte å kommunisere med hverandre, avdelingen og hovedkontor. App-en kan brukes til å rekruttere nye medlemmer, vise nyheter og gi annen nyttig informasjon for deg som er medlem av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).Endringsoppsigelser

veivalg© Ledelse og Teknikk 06/2015
Skrevet av Marius Træland – Rådgiver/jurist – FLT
Arbeidsavtalen er grunnlaget i arbeidsforholdet. Stillingstittel- og instruks setter grenser for hvilke oppgaver arbeidstaker kan pålegges. Om arbeidsgiver ønsker å gjøre vesentlige endringer i arbeidsforholdet vil dette ofte være en endringsoppsigelse.

Om endringene er så vesentlig at stillingens grunnpreg forandres vil dette være en endringsoppsigelse. Formelt er en endringsoppsigelse en oppsigelse av en arbeidsavtale med tilbud om en ny.

Endringsoppsigelse?

Ikke alle endringer av arbeidsforholdet vil være endringsoppsigelser. Arbeidsgiver har rett til å gjøre visse endringer på bakgrunn av styringsretten. Små endringer som ikke endrer grunnpreget i stillingen må arbeidstaker derfor godta. Eksempelvis vil arbeidsgiver ofte kunne pålegge arbeidstaker å bruke et nytt it-system i bedriften. Slike små endringer vil sjeldent medføre at stillingens grunnpreg endres. Motsatt hvor en funksjonær blir satt til å gjøre operatøroppgaver i bedriften. Arbeidet vil her ofte være endret i en slik grad at stillingens grunnpreg vil være borte. Endringene vil da kunne utgjøre en endringsoppsigelse. Når en skal vurdere om endringene utgjør en endringsoppsigelse er det naturlig å ta utgangspunkt i arbeidsavtalen. Om det står i arbeidsavtalen at arbeidssted er Bergen vil avtalen hindre arbeidsgiver å flytte arbeidstaker til Oslo. Andre ganger kan dette skillet være mer uklart. En tittel som «arbeidsleder» vil naturlig avgrense mot visse oppgaver. Men hvor skillet går vil ofte være vanskelig å fastslå. Ved vurderingen av hvor store arbeidsgivers begrensning er vil også andre forhold være av betydning. Stillingsinstruks, omstendighetene rundt ansettelsen, hva som er vanlig i bransjen/stillingen vil være av betydning. Om det står i stillingsutlysningen til en stilling at stillingen vil ikke innebære reisevirksomhet vil arbeidsgiver som utgangspunkt ikke pålegge arbeidstaker slik reise.

Saksgang

Som nevnt er endringsoppsigelser formelt oppsigelse av en arbeidsavtale med tilbud om en ny. Derfor må arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse følges. Arbeidstaker skal innkalles til et drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse tas. Arbeidstaker skal motta en skriftlig oppsigelse. I oppsigelsen skal arbeidstaker varsles om at arbeidstaker kan kreve forhandlingsmøte. Arbeidstaker har her anledning til å få prøvd om endringsoppsigelsen er saklig. Først etter denne prosessen er gjennomført og oppsigelsestiden er utløpt kan arbeidsgiver iverksette endringene.

Veien videre

Om en pålegges vesentlige endringer vil en måtte vurdere om endringene ligger innenfor styringsretten eller om dette er å regne som en endringsoppsigelse. Om endringene er å regne som en endringsoppsigelse kan en kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Som nevnt skal en da motta en skriftlig oppsigelse fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ikke gjennomføre endringen før etter utløpet av oppsigelsestiden.


FLT på fagkonferanse

FLT har stand på Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering sin Fagkonferanse 2016. Her representert ved leder i avd.22, Helge Stølen Reiestad. Det er cirka 250 deltakere og innholdet på konferansen har så langt vært veldig bra. Helge har vært med på delseminar om AFT-tiltaket og VTA og ser fram til en ny og spennende dag i morgen.

Helge_SR

I denne artikkelen i HMS Magasinet kan du lese mer om Arbeid og Inkludering.

Og du kan se hva Arbeid og Inkludering skriver på sine nettsider.