Årsmøte 2024

Innkalling til årsmøte i IE&FLT avdeling 22 i Rogaland

Årsmøte avholdes

lørdag 16. mars 2024 kl. 16.30

på Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmevegen 1, Sola

Saksliste

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 20. februar 2024

Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

Påmelding til årsmøte på Teams innen 13. mars:
https://forms.gle/P1ffcrHCpNdjtEDWA
(lenke til Teams møte sendes ut til alle etter påmeldingsfristen)