Årsmøteinnkalling

 

Innkalling til årsmøte i

FLT avdeling 22 i Rogaland

Årsmøte avholdes

lørdag 11. mars 2023 kl. 16.00

på Sola Strand Hotell

Axel Lunds veg 27, Sola

Saksliste

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Innkomne forslag
  8. Valg
  9. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 17. februar 2023

Avdelingsstyret oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet

______________

Alternativ: påmelding til årsmøte på Teams (innen 7. mars):

https://forms.gle/zD5wnstXABtNMVi16