Besøk fra Nordisk Råd hos Jæren Industripartner

Den 21.08.2018 fikk vi besøk av politikere fra venstresiden i Nordisk Råd  på Jæren Industripartner

Det var en god diskusjon rundt hvilke tilbud det var for personer med nedsatt arbeidsevne i de nordiske landene med unntak av Sverige som ikke var representert.

Etter diskusjonene og informasjonsutveksling kan det se ut som de nordiske landene har relativt brukbare tilbud men at det er for lite tiltaksplasser. Danmark og Island forsøker å bruke «ordinære» arbeidsplasser i størst mulig grad og der finansieringsmodellen varierer. De sliter med mye av det samme som vi gjør her i Norge der det er vanskelig å finne nok ordinære virksomheter som har anledning til å inkludere mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Det var et spennende møte.