Energi for industrien, og hva med…

Den 21. september arrangerer FLT frokostmøte på Kulturhuset (ved Youngstorget) om «Energi for industrien, og hva med…».For å få med deg strømmingen, samt å få med deg andre, så kan du dele denne med dine venner.

https://www.facebook.com/events/438576630697714/

Kan være et bilde av himmel og tekst

Arrangement av Kulturhuset og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Pris: Gratis

Det er en uro for om industrien i fremtiden får tilgang til nok ren energi. Spørsmålene er mange: Blir det nok fornybar energi i framtiden? Skal industrien konkurrere med datasentre om energi? Og hva med prisen? Det stilles spørsmål om hva de store globale selskapene bidrar med i Norge av skatt og verdiskaping. FLT ønsker å problematisere spørsmål om energi generelt, samt datasentre og ringvirkninger spesielt. FLT inviterer til frokostmøte.

Tid: 21. september
Sted: Kulturhuset i Oslo
Program:
-08.00-08.10 Energi for industrien v/Ulf Madsen, forbundsleder FLT
-08.10-08.30 Energi nok generelt og for industrien spesielt? Og hva med datasentrene? v/Jarand Hole, Energi- og konsesjonsavdelingen NVE
-08.30-08.45 Ringvirkninger av nye kraftintensive industrier (case Nordland) v/tba
-08.45-09.00 Utfordringene hos oss i dette perspektivet v/Sverre Gotaas, leder Herøya industripark
-09.00-09.30 Samtale mellom statssekretær Tony Christian Tiller eller Lars Andreas Lunde (H) og Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant (AP), med flere
Ordstyrer: Frode Ersfjord
Det blir lett servering og kaffe.
Du kan også følge med på stream.