Honnør til alle tillitsvalgte

Noen som virkelig fortjener honnør i disse nedbemanningstider, er bedriftenes tillitsvalgte.

Tillitsvalgte skal håndtere det meste, fra fortvilte oppsagte medlemmer til arbeidsgivere under stort press. Tillitsvalgte  håndterer  permitteringer, oppsigelser og forhandlingsmøter, vanskelige samtaler med fortvilte arbeidere, slitsomme forhandlinger med bedriftsledere, møter med medlemmer, fagforeningsforbund, arbeidsgiverforeninger og politikere.

Tillitsvalgte  skal  ha  kunnskap  om  hovedavtaler, arbeidsmiljølov, ferielov osv. De skal håndtere reaksjonen som medlemmer opplever i krisen det er å miste jobben, og de skal sikre at alle berørte blir rettferdig behandlet.

Stå på, dere gjør en kjempejobb!

Helga Skjeie
Tillitsvalgt i Forbundet for Ledelse og Teknikk avd. 22 i Rogaland