Industriaksjonen – Fanemarkering 20. januar – Stortinget