Informasjon om gratis fagskoleutdanning ved AOF Fagskolen

AOF Fagskolen starter til høsten opp nye, høyere yrkesfaglige utdanninger for fagarbeidere eller assistenter med realkompetanse innen fagområdet.
Undervisningen for våre utdanninger er ca. 5 kvelder per måned, fast en kveld i uken og noen uker en ekstra kveld fra kl. 17.00 – 21.00.

Sted: AOF Fagskolen, I-park Stavanger, se kart, og Bryne vidaregåande skule.

Mer informasjon og påmelding via våre nettsider www.aof-fagskolen.no eller direkte via linkene under:

Bryne
–  Kroniske sykdommer
Deltidsstudium over 2 år med 10 uker praksis (60 st.p.). Oppstart 30. september 2020

–  Psykisk Helsearbeid
Deltidsstudium over 2 år med 10 uker praksis (60 st.p.). Oppstart 30. september 2020


Ipark, Stavanger
–  Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn
Deltidsstudium over 2 år med 10 uker praksis (60 st.p.). Stavanger 21. september

–  Arbeid med ungdom
Deltidsstudium over 2 år med 10 uker praksis (60 st.p.). Stavanger 30. september

–  Barn med særskilte behov
Deltidsstudium over 2 år med 10 uker praksis (60 st.p.). Stavanger 7. september, Egersund 29.september

–  Ernæring PLO
Deltidsstudium over 1 år (30 st.p.). Oppstart 8. februar

–  Psykisk Helsearbeid
Deltidsstudium over 2 år med 10 uker praksis (60 st.p.). Oppstart 23. september 2020

–  Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming
Deltidsstudium over 1 år med 2 uker praksis (30 st.p.). Stavanger, 8. februar

–  Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming
Deltidsstudium over 2 år med 10 uker praksis (60 st.p.). Oppstart 14. september 2020

–  Effektivisering og forbedringsledelse
Deltidsstudium over 2 år (60 st.p.). Stavanger 29. september

–  Helse, miljø og sikkerhet
Deltidsstudium over 2 år (60 st.p.). Stavanger 28. september

–  Kontor-, salg- og serviceledelse
Deltidsstudium over 2 år (60 st.p.). Stavanger 22. september 2020

–  Positiv atferdsstøtte PAS
Deltidsstudium over 1 år med 5 uker praksis (30 st.p.). Stavanger 9. september

–  Veiledning av lærlinger
Deltidsstudium over 1 år (30 st.p.). Stavanger 22. september

Viktig motiveringsfaktorer:

Ny lov om fagskoleutdanning – Styrker fagskolene og studentenes rettigheter slår fast at fagskolepoeng blir byttet ut med studiepoeng, fagskole grad (60 studiepoeng). Det skal bli enklere å gå på fagskole og studere videre ved høyskole og universitet.

Tariffavtale KS: Ny lønnsstige med 20.000 kr. ekstra årlig for fagarbeidere som tar fagskoleutdanning med 60 studiepoeng. I forhold til ny lønnsstige blir det lagt vekt på viktigheten av at utdanningen er relevant i forhold til de behovene kommunen har for kompetanse, avtalen bør inngås på forhånd.

Lære hele livet – regjeringens kompetansereform.

Våre utdanninger er offentlig finansiert av Kunnskapsdepartementet via Rogaland fylkeskommune. Utgifter til litteratur må studenten dekke selv, men en kan søke arbeidsgiver eller fagorganisasjoner om utdanningsstøtte. Studiet er også godkjent av Lånekassen. Studentene betaler en semesteravgift pålydende kr. 100,- pr semester, totalt kr. 400,- for 60 stp. utdanninger.

Påmelding elektronisk på www.aof-fagskolen.no eller direkte via linkene til det aktuelle studiet over.
Inntak fortløpende frem til studiestart.

Vedlegg

Plakat for utdanningene og minibrosjyrer:

Du må gjerne videreformidle denne informasjon til dine kolleger.

Med vennlig hilsen
AOF Fagskolen

I-park Stavanger bygg I8, 4. etg.,
Richard Johnsensgt 4, 4021 Stavanger

www.aof-fagskolen.nowww.facebook.com/AOFfagskolen