Invitasjon til Bransjekonferanse – Hotell- og restaurant

Til alle FLT-medlemmer som jobber i hotell- og restaurantbransjen
FLT avd.4 Oslo / Akershus inviterer til Bransjekonferanse – Hotell- og restaurant.

Dato: 19. – 21. oktober 2018.
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen.

Bli kjent med dine rettigheter, dine medlemsfordeler og ikke minst med andre FLT-ere i din bransje.

For mer info åpne vedlagt informasjonsark under denne linken:
Invitasjon til FLT – Hotell og Restaurant – konferanse

Påmelding via AOF’s nettsider innen 7. september