Invitasjon til Lønnskonferanse 13. – 14.april 2018

FLT avdeling 22 i Rogaland har gleden av å invitere til lønnskonferanse.

AVLYST PGA FÅ PÅMELDINGER

Konferansen vil ha hovedvekt på innholdet i lønns-paragrafen i overenskomstene, men vil også omhandle forhandlinger, protokollskriving og tvistebehandling. Som vanlig blir det satt av tid til erfaringsutveksling.
Veileder fra forbundet er Vegard Hansen

Konferansen avholdes Scandic Haugesund, og starter fredag kveld kl. 18.00 og avsluttes lørdag kl. 16.00. Det er bestilt overnatting til alle deltakere.

Målgruppen for konferansen er tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Avdelingen har lang tradisjon for å arrangere lønnskonferanser, og erfaringsvis er det mye å lære for alle. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere på tidligere lønnskonferanser. Treff andre tillitsvalgte/medlemmer og del utfordringer og erfaringer.

Styret oppfordrer alle til å delta på en nyttig, lærerik og sosial helg på hotell, helt uten kostnad for den enkelte.

Last ned: Invitasjon og program til lønnskonferansen 2018

Du melder deg på ved å trykke på det gule feltet på venstre side med teksten “Påmelding Lønnskonferansen 2018”

Ved spørsmål: Ta kontakt med Bjørn Romsbotn, studieleder avdeling 22, tlf. 406 25 502

Reiseregning:
Bruk Skjema for reiseregning PDF for å dokumentere og få refundert dine utgifter.
Fylles ut og signeres, sendes i lag med alle vedlegg til kasserer@flt22.org