Invitasjon til Lønnskonferanse

28 – 29. april 2023

FLT avdeling 22 i Rogaland har gleden av å invitere til lønnskonferanse.

Konferansen vil omhandle lønnsparagrafen i overenskomstene, forberedelser, forhandlinger, protokollskriving og tvistebehandling. Som vanlig blir det satt av tid til erfaringsutveksling. Veiledere blir Vegard Hansen og Johanne S. Pedersen fra forbundets arbeidslivsavdeling.

Konferansen avholdes på Quality Hotel Residence (Sandnes), og starter fredag ettermiddag kl. 17.00 og avsluttes lørdag kl. 16.00. Det blir bestilt overnatting til alle deltakere.

Målgruppen for konferansen er tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Avdelingen har lang tradisjon for å arrangere lønnskonferanser, og erfaringsvis er det mye å lære for alle. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere på tidligere lønnskonferanser.

Treff andre tillitsvalgte/medlemmer og del utfordringer og erfaringer.

Styret oppfordrer alle til å delta på en nyttig, lærerik og sosial helg på hotell, helt uten kostnad for den enkelte. Påmeldingsfrist 14. april

PÅMELDING: https://www.aof.no/kurs/flt-avd-22-stavanger-lonnskonferanse/?site=1

Rammeprogram:

Fredag
17.00 – 17.15 Åpning, presentasjon
17.15 – 18.00 LOs utgangspunkt for tariffoppgjøret 2023
18.00 – 20.00 Konferanse – Gjennomgang av FLTs overenskomster
20.30 – Middag og sosialt samvær

Lørdag
08.00 – 09.00 Frokost
09.00 – 10.45 Konferanse – Hvordan forberede seg til forhandlinger
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 12.30 Konferanse – Forhandlinger
12.30 – 13.00 Lunsj
13.00 – 16.00 Konferanse – Hvordan skrive protokoll + erfaringsutveksling

Ved spørsmål: Ta kontakt med Susanne Birkeland, studieleder FLT avdeling 22 i Rogaland,
epost: studieleder@flt22.org eller på mob: 412 90 507