Medlemsmøte – Valg av landsmøtedelegater

FLT avdeling 22 i Rogaland avholder medlemsmøte tirsdag 22. august kl.18:30

Medlemsmøtet avholdes på Folkets Hus i Stavanger, og på Teams for de som måtte ønske det.

Bakgrunnen for medlemsmøtet er at det skal velges delegater til det eventuelle ekstraordinære landsmøtet 20.-21. oktober 2023 og et eventuelt sammenslåingslandsmøte 11. desember 2023.

§ 5  Landsmøtet

5. Melding om tidspunktet for landsmøtet skal sendes avdelingene 12 måneder før det holdes. Foreløpig saksliste sendes samtidig. Valg av representanter, vararepresentanter og behandling av landsmøtets saksliste skal skje på særskilt(e) møte(r). Valg av representanter og vararepresentanter kan ikke finne sted før delegatfordelingen er klar.

Avdelingen er etter delegatfordelingen (rundskriv 7-2023) tildelt 16 delegater som skal velges på medlemsmøtet. Det skal også velges varamedlemmer og landsmøtets saksliste skal behandles.

Styret i avdelingen oppfordrer alle yrkesaktive medlemmer som ønsker å delta på Landsmøtet om å melde sin interesse i forkant på epost til avd22@flt.no så får vi behandlet vår innstilling i god tid til medlemsmøtet.

Det blir bevertning på møtet og derfor ber vi om at alle som ønsker å delta melder seg på innen fristen.

PÅMELDING FOR DELTAKELSE: https://forms.gle/uEb6rTyS5JYrFZRc8   

Påmeldingsfrist 18. august

Ved spørsmål: Ta kontakt med Susanne Birkeland, studieleder FLT avdeling 22 i Rogaland, epost: studieleder@flt22.org eller på mob: 412 90 507