Nyhetsbrev 01-2023

To av årets vakreste eventyr er nå avsluttet. Det første var årets avdelingskonferanse som ble avholdt på Sola Strandhotell fra 10. til 12. mars. Tema for årets konferanse var «Energi og arbeid». I forbindelse med konferansen ble det også avholdt årsmøte i avdelingen og den tradisjonelle jubilantfesten gikk av stabelen med god stemning.

Nokså nyvalgt nestleder i FLT, Henning Skau og Asle Reime fra Industri og Energi informerte om status i prosessen rundt FLT og IE om å etablere et nytt forbund innenfor LO-familien.

Lørdagen ble brukt til Energi og arbeid som spente fra paneldebatt til kjernekraft med innlegg fra Sunniva Rose som er informasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft. I paneldebatten deltok politikere fra Rødt og Arbeiderpartiet samt Alternativ Energikommisjon og Motvind Norge. Ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun som ledet Arbeiderpartiets energiutvalg var sporty og stilte opp på kort varsel og hadde en samtale med debattleder Trond Birkedal.

Det som var skuffende var at LO-sekretær Are Tomasgaard som satt i Energikomisjonen valgte å trekke seg fra konferansen i siste liten, det samme gjorde Høyres deltaker. Dette er en trist nedprioritering av kontakten med grasrota i fagbevegelsen. FLT avdeling 22 i Rogaland er tross alt den største avdelingen i landet med over 2100 yrkesaktive medlemmer og over 600 pensjonistmedlemmer.

Det andre av vårens eventyr var mellomoppgjøret der LO og NHO forhandlet om lønn. Mellomoppgjørene er skrudd sammen slik at det bare er lønnstillegg som det forhandles om i mellomoppgjøret. 30 mars mottok riksmekler Mats Ruland ble det meldt plassoppsigelse for 187000 medlemmer. Mekling ble iverksatt 14. og 15. mars og gikk langt over tiden før LO krevde meklingen avsluttet på ettermiddagen 16. mars med begrunnelse om at NHO viste liten vilje til å komme LO i møte på lønnskravet. Streik ble iverksatt fra kl. 06.00 mandag 17. mars. FLT tok ut de som var underlagt Teknisk Funksjonæroverenskomsten og for avdeling 22 var det 524 medlemmer som ble tatt ut i streik. Til slutt endte oppgjøret med kr. 7,50 i timen til alle, noen overenskomster fikk ytterligere kr. 3,00 i tillegg mens noen overenskomster fikk kr. 4,00 i tillegg. Rammen er på 5,2% hvorav overhenget er beregnet til 1,4%, tarifftillegg 2,1% og lønnsglidning på 1,7%. Dette skal øke kjøpekraften for de fleste medlemmene og ikke minst viktig vil det være med og løfte de lavest lønte.

FLT avdeling 22 i Rogaland vil med dette takke alle medlemmene som tok belastningen med å streike, de tillitsvalgte på bedriften som gjorde en formidabel jobb i de fire dagene streiken pågikk.

Vi vil minne alle medlemmene om viktigheten av å gå inn på Min side på flt.no og oppdatere opplysningene som ligger der. Det er svært viktig for forbundet og avdelingen at opplysningene som ligger der er korrekte, det er medlemmenes ansvar å sørge for at opplysningene er rette.

I september er det kommune og fylkestingsvalg. Avdeling 22 håper at alle våre medlemmer benytter sin stemmerett.

God sommer!!!