Nyhetsbrev 2-2023

Nå er vi kjent med resultatet av kommunevalget 2023. Valgdeltakelsen var lav, bare 62,4% av de stemmeberettigede deltok i følge Statistisk Sentralbyrå. Det er et demokratisk problem at de som valgte å sitte hjemme bare var 12% lavere enn de som deltok. Arbeiderpartiet gjorde et historisk dårlig valg og Høyre gjorde det bedre enn det jeg hadde fryktet. Årsaken til Arbeiderpartiets dårlige valgresultat tror jeg skyldes manglende evne og vilje til å håndter strømpris og fattigdomskrisa.

FLT har hele høsten jobbet med etablering av et nytt forbund sammen med Industri og Energi noe som har vært krevende. For å få på plass alt det nødvendige og behandle det i forbundenes besluttende organer endte det med at det ekstraordinære landsmøtet måtte utsettes til 17.11.2023.

Når FLT behandlet etableringen av et nytt forbund i Landsrådet ble dette anbefalt mot en stemme. Dagen etter dette gikk et enstemmig forbundsstyre inn for å anbefale etablering av et nytt forbund sammen med Industri og Energi. forbundsstyret til Industri og Energi var resultatet det samme, enstemmighet. Etter at vi var kommet så langt så har den politisk valgte ledelsen reist land og strand rundt og besøkt bedriftsgrupper og medlemsmøter. På medlemsmøtet i Haugesund deltok cirka 10 medlemmer i tillegg til 2. nestleder Ståle Johannesen og påtroppende forbundsleder Merete Jonas og Regionrådgiver Lisa Nordlund. I Stavanger var det 20 medlemmer som deltok i tillegg til Forbundsleder Ulf Madsen og påtroppende forbundsleder Merete Jonas.

17. og 18. november ble det ekstraordinære landsmøtet avviklet på Gardermoen og FLT avdeling 22 i Rogaland stilte med 15 delegater, seniorobservatør og leder i avdelingen som sitter i forbundsstyret.

Resultatet av det Ekstraordinære Landsmøtet var at etablering av et nytt forbund sammen med Industri Energi ble vedtatt mot 9 stemmer. Det var få som hadde ordet i debatten, dette skyldes antakelig at det hadde blitt gitt veldig grundig informasjon i forkant. Det nye forbundet skal avholde etableringslandsmøte 11.12.2023. I etterkant av dette skal det utlyses en navnekonkurranse der alle medlemmene skal inviteres til å delta så nå er det bare å gå i tenkeboksen!!! Det nye forbundet får i underkant av 80.000 medlemmer.

For å unngå at feil personer blir tatt ut i streik (hvis dette skjer igjen) vil jeg oppfordre alle til å gå inn på min side på www.flt.no og se om dere er oppført under rett tariffavtale. Hver gang det er fare for streik og det kommer opp hvilke bedrifter som blir tatt ut kommer det meldinger om at noen har endret tariffavtale.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke avgått forbundsleder Ulf Madsen for den formidable innsatsen han har lagt ned i forbundets tjeneste og ønske ny forbundsleder Merete Jonas lykke til.

Jeg vil med dette takke alle medlemmene for at dere har Valgt FLT som fagforbund og ønske dere en god og fredfull jul og et godt nytt år.

Med hilsen
Helge Stølen Reiestad
Leder FLT avdeling 22 i Rogaland