Nytt stort forbund stiftet i dag

På sammenslåingslandsmøtet med 466 delegater ble Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk slått sammen til et stort LO-forbund i dag 11. desember. Frode Alfheim er leder for det nye forbundet.

Vi i avdeling 22 i Rogaland fortsetter våre aktiviteter som før og frem til den nye organisasjonen gjør eventuelle endringer. Så vi er fortsatt her for våre medlemmer og vår kontaktinformasjon er foreløpig uendret.

Midlertidig navn på det nye forbundet er Industri Energi & Forbundet for Ledelse og Teknikk (IE&FLT). Det vil bli utlyst en navnekonkuranse for det nye forbundet, så følg med videre.

Du kan også lese mer på FriFagbevegelse:
https://frifagbevegelse.no/magasinet-industri-energi/na-er-det-nye-loforbundet-stiftet-6.158.1011058.69b94d6645