”Se med ørene og lytt med magen”

Bjørn Halvor ÅslandFra avdelingskonferansen 2016;

Bjørn Halvor Åsland, distriktsjef Hordaland og Ryfylke, Tine Rådgivning, tar oss med på tanker omkring ledelse. Balansen mellom godt lederskap, samarbeid og trivsel på arbeidsplassen.

Her kan du laste ned notatsider og støtteark fra foredraget.

Notatsider

Støtteark